Luchtbuks.net: Luchtbuks.net - Ht forum en informatiebron voor luchtschietend Nederland

Ga naar inhoud

 • (13 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Laatste »
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Je kunt niet antwoorden op deze topic

"jagen" Met Lucht Wet natuurbescherming

#31 Gebruiker is offline   Bushwacker Icoon

 • Schutter 2e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Elite members
 • Posts: 532
 • Lid geworden: 30-september 16
 • Location:Gelderland

Gepost 31 juli 2017 - 00:14

Jagers hebben dit forum idd niet nodig om te weten wat ze wanneer mogen bejagen maar denk dat het zeker toegevoegde waarde heeft om hier te bespreken onder welke condities wij als lucht schutters ongedierte mogen bestrijden met een luchtbuks.

Je kunt hier voor of tegen zijn maar als er ratten zo groot als katten gaten in je muur knagen en de hond snacht terroriseren dan zijn we het er volgens mij vrij snel over eens dat daar iets aan gedaan moet worden. Gif is geen optie als er honden of katten in de buurt zijn dus dan is het wel fijn om te weten of dit probleem legaal met een luchtbuks opgelost mag worden.

Ik wordt tevens met enige regelmaat gevraagd wat aan de lokale ekster en kraaien overlast te doen omdat ze bv de pasgeboren lammetjes toe takelen of de nesten met tamme ganzen eieren leeg roven (nadat vossen de ganzen populatie al had uitgedund). Ben daar vooralsnog niet op in gegaan uit angst alles in te moeten leveren maar m'n handen jeuken om de boeren en hun dieren een handje te helpen zoals dat in veel andere landen wel toegestaan is.

#32 Gebruiker is offline   roel Icoon

 • Administrator
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Admin
 • Posts: 13837
 • Lid geworden: 17-februari 05
 • Location:fryslan

Gepost 31 juli 2017 - 06:55

Hoi,

volgens mij is het voldoende duidelijk in de post van Martijn. Jagen mag mits je een jachtvergunning hebt. Heb je die niet dan mag het niet en loop je een redelijke kans dat je je spullen kwijtraakt.

Groet, Roel :cool5:
BEK BRANE & BEALCH SKROEIE

HASSESSKRABJE

BAARCHEBITEN

FRYSK en GRUTSK

Go ask Alice.

Leaver dea as slaef!!!

Hwa`t nearne foar stjit falt foar alles.

Flean op! Wy sjonge it bste ln fan ierde!
It Fryske ln fol ear en rom.
Klink dan en daverje, fier yn it roun
Dyn lde eare, O Fryske groun!

Wy binne Noarderloft. Wy binne oars. Better ek.

#33 Gebruiker is offline   AGB Icoon

 • Schutter 2e klas
 • Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 473
 • Lid geworden: 25-december 07
 • Location:staphorst

Gepost 31 juli 2017 - 08:03

niet dat ik tegen jagen ben of bestrijden van dieren die schade toe brengen,

maar wat hier aan gehaald wordt dat kraai en ekster uit levende dieren de ogen uit pikken,
heb ik nog nooit mee gemaakt zo wel bij ons op de boerderij als in de omtrek ,
ik zeg niet dat het niet kan , maar een goede boer zorgt voor zijn vee,

en op een enkele na had iedere boerderij die ik ken een goede buks,maar werd praktisch niet
gebruikt, ja nieuw aan geschaft werd er even mee geschoten maar daar na ging hij de kast in
en kwam er maar zelden uit , of stond een week op spanning in een hoek wat een veer buks
geen goed doet, dan kwamen ze bij mij kun je hem maken, :) als ze goed voor de buks gezorgd
hadden ja dan wou ik het wel doen , lag hij rood verroest in de stal, nee
Niet geschoten is altijd mis

#34 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Elite members
 • Posts: 822
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 31 juli 2017 - 09:25

Bekijk Post Big is Beautiful , op 30 juli 2017 - 18:02, zei:


Nu niet meteen met z'n allen overal op gaan schieten, er is nog steeds een geldig jachtakte noodzakelijk....

Groeten, Martijn

Dan is het toch het zelfde als nu met reen en wilde varkens (en wat voor wild dan ook)gebeurt? Alleen mag je ratten met een luchtbuks schieten, en zoveel als je kunt, maar voor de rest is het dan toch het zelfde. Wij mogen dan niet schieten op ratten.
In beheer:
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Diana mod 24 (4,5mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)

#35 Gebruiker is offline   AGB Icoon

 • Schutter 2e klas
 • Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 473
 • Lid geworden: 25-december 07
 • Location:staphorst

Gepost 31 juli 2017 - 10:18

als iedereen die een buks heeft op dieren gaat schieten blijft er geen dier over,
dat kan ook niet de bedoeling zijn, daar zijn jagers voor, het even wicht is al lang zoek in
het dieren rijk, en goede jagers zijn zeldzaam, laten we zuinig zijn op deze gasten,
en hun goed gereedschap gunnen zo als een perslucht buks met demper, voor het kleine schadelijke
wild , gif maakt zo veel meer kapot in de natuur, geef die ongedierte bestrijders een
beperkte vergunning voor een goede buks bij voorbeeld (als ze dat al niet hebben)
Niet geschoten is altijd mis

#36 Gebruiker is offline   peeke Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 270
 • Lid geworden: 24-februari 06
 • Location:Verrebroek,Belgie

Gepost 31 juli 2017 - 10:20

Bekijk Post Leg☆las, op 30 juli 2017 - 18:55, zei:

Aan Shadowhunter: "toevallig geen linkje beschikbaar die je statement onderbouwt ?"
Ben zelf buiten luchtschutter ook sportschutter met vuurwapens, en daar wordt steeds gezegd dat jagen (zelf al heb je jachtvergunning) met pcp of andere luchtdruk, gelijk staat met stropen... en illegale wapendracht als je wapen zichtbaar is. Dat laatste geld blijkbaar ook al, als je buur je met je wapen in je eigen tuin ziet 'oefenen'.

Legolas

Ps: ik woon in Belgie


bij deze, en dit is de enige manier die in Vlaanderen is toegestaan

1.1. De verschillende mogelijkheden van bestrijding

Als specimens van in het wild voorkomende uitheemse soorten worden gedood of gevangen moet rekening worden gehouden met de in deze bijlage opgenomen voorwaarden.

3/1.2. De uitvoering van de bestrijding in de tijd

De bestrijdingsactiviteiten die op grond van deze bijlage uitgevoerd worden zijn gedurende het hele jaar toegestaan, zowel overdag als `s nachts, rekening houdend met een minimale verstoring van inheemse flora en fauna. Het gebruik van vuurwapens, luchtdrukwapens en gasdrukwapens is enkel toegestaan tussen één uur voor de officiële zonsopgang en één uur na de officiële zonsondergang.

3/1.3. Beperkingen ten aanzien van de middelen waarmee de bestrijding kan worden uitgevoerd

Ten aanzien van de middelen waarmee bestrijdingsactiviteiten ten aanzien van in het wild voorkomende uitheemse soorten uitgevoerd worden, gelden de volgende beperkingen :
1° voor de uitvoering van bestrijding mogen de volgende verboden middelen vermeld in bijlage 2.A worden gebruikt :
a) levende uitheemse lokdieren. De lokdieren moeten voedsel, water en beschutting ter beschikking hebben;
b) alle akoestische hulpmiddelen;
c) apparaten om vangstplaatsen te verlichten;
d) kunstmatige lichtbronnen.
2° op het vlak van het gebruik van wapens en munitie zijn toegelaten :
a) de vuurwapens en de munitie vermeld in artikel 9 en 10 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014;
b) de luchtdruk- en gasdrukwapens waarbij gebruik gemaakt wordt van kogelpatronen voor getrokken loop met een diameter van minimaal 4,5 mm en een minimale trefenergie van 17 J op 35 m van de loopmond.
Het gebruik van vuur-, luchtdruk- en gaswapens is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een geldig jachtverlof. Het gebruik van vuurwapens is alleen toegestaan voor de bestrijding van uitheemse zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen;

3° akoestische lokmiddelen zijn alleen toegestaan indien ze gericht zijn op de uitheemse soort die wordt bestreden;
4° alleen roofvogels die in bezit worden gehouden conform de bepalingen van het besluit zijn toegestaan;
5° het gebruik van netten, levende-vangkooien of vallen is alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden :
a) de netten, vallen en kooien worden dagelijks gecontroleerd en alle andere gevangen dieren dan de soorten waarvoor het gebruik van vallen is toegestaan, worden dadelijk ter plekke in vrijheid gesteld;
b) de gevangen specimens van uitheemse soorten worden onmiddellijk gedood of afgevoerd;
c) De netten, vallen en kooien worden geïdentificeerd met een weersbestendig plaatje waarop de naam van de te bestrijden soort, het telefoonnummer van het agentschap alsook, in voorkomend geval, het jachtverlofnummer van de plaatser van de val leesbaar vermeld staan;
6° het gebruik van vangmiddelen die binnen 24 uur na het opstellen tot de dood van het gevangen specimen leiden, is alleen toegestaan indien ze qua werking of gebruik voldoende selectief zijn.

3/1.4. Afwijkingen

Specifieke afwijkingen van de tijdsbeperking, vermeld in 3/1.2, en de beperkingen ten aanzien van de middelen, vermeld in 3/1.3, kunnen worden toegestaan als geen andere bevredigende oplossing bestaat.

De aanvragen van de specifieke afwijkingen worden naar het agentschap gestuurd met een aangetekend papieren formulier of met een elektronisch formulier. Het model van de formulieren wordt ter beschikking gesteld op de website www.natuurenbos.be van het agentschap.

Het agentschap moet een gemotiveerde beslissing nemen over aanvragen van afwijking binnen de volgende termijn vanaf de ontvangstdatum van het aangetekend papieren formulier of het elektronische formulier :
1° binnen een termijn van vijf werkdagen, op voorwaarde dat er sprake is van gemotiveerde hoogdringendheid. Deze termijn kan bij gemotiveerde beslissing eenmaal met vijf werkdagen worden verlengd;
2° binnen een termijn van twintig werkdagen voor andere aanvragen. Deze termijn kan bij gemotiveerde beslissing eenmaal met twintig werkdagen worden verlengd;

Een beslissing die een afwijking toestaat bevat de volgende onderdelen :
1° de uitheemse soorten waarop de afwijking betrekking heeft;
2° de personen die de afwijking mogen doorvoeren;
3° de middelen, installaties of methoden die mogen worden gebruikt om de afwijking door te voeren;
4° de omstandigheden van tijd en plaats waaronder de afwijking mag plaatsvinden;
5° in voorkomend geval, de voorwaarden en de lasten waaronder de afwijking mag worden doorgevoerd, in relatie tot de reden waarvoor de afwijking wordt toegestaan;
6° de controles die zullen worden uitgevoerd.

Het agentschap betekent de beslissing aan de aanvrager.

Tegen een weigering tot het verlenen van een afwijking kan er binnen een termijn van dertig kalenderdagen beroep worden ingesteld bij de minister. De minister neemt een beslissing binnen een termijn van twee maanden

3/1.5. Personen die de bestrijding kunnen uitvoeren

De bestrijding mag worden uitgevoerd door de eigenaar, de huurder, de exploitant of de grondgebruiker of grondgebruikers van het terrein waar de bestrijding plaatsvindt.

De bestrijding mag tevens worden uitgevoerd door een derde op voorwaarde van een schriftelijke toestemming van de eigenaar, de verhuurder of de exploitant of grondgebruiker of grondgebruikers.

Een organisator of uitvoerder van bestrijding besteedt bij de uitvoering van de bestrijding bijzondere aandacht aan de veiligheid van de activiteit en aan de verenigbaarheid ervan met activiteiten van andere gebruikers van het buitengebied.

3/1.6. Link met aspecten van dierenwelzijn en de verwerking van kadavers

De dieren die het voorwerp zijn van bestrijding, worden op een diervriendelijke manier gedood. Gedode specimens die niet voor consumptie worden genuttigd, dienen op een milieuhygiënisch verantwoorde manier te worden verwerkt.

3/1.7. Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid

De personen die in het kader van deze bijlage overgaan tot bestrijding met vuurwapens, luchtdrukwapens of gasdrukwapens moeten een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid hebben afgesloten. De waarborg van die verzekering moet ten minste de bedragen dekken die vermeld zijn in artikel 19 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.

Deze post is bewerkt door peeke: 31 juli 2017 - 10:23

The Priest .22 en .30 loopkit
Bsa R10 MKII .25
Slavia 618 Home made tune
In Brand B2
Crosman 2240
Crosman 2240 Custom
Gamo PX 107
Hatsan at 44-10 .22
Kral Puncher Breaker .25 Silent

#37 Gebruiker is offline   Dominic Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1069
 • Lid geworden: 04-februari 04

Gepost 31 juli 2017 - 11:07

Niet zo zeiken allemaal. Ongediertebestrijding met een luchtbuks is al jaren gebruikelijk, vooral op plaatsen waar met vuur niet geschoten mag worden. Het is misschien onbekend, maar gewoon een onderdeel van het luchtbuksgebeuren en kan prima hier op het forum.
Der ist fr wahr ein armer Mann, der nicht auch frhlich feiern kann.

#38 Gebruiker is offline   shadowhunter Icoon

 • Schutter 2e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Elite members
 • Posts: 598
 • Lid geworden: 23-september 06
 • Location:laakdal(belgie)

Gepost 31 juli 2017 - 11:27

http://plattelandstv...luchtdrukwapens

Mvg,
Sven
Ripley AR5S,BSA Scorpion rifle .177, Steyr LG110 FT

#39 Gebruiker is offline   roel Icoon

 • Administrator
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Admin
 • Posts: 13837
 • Lid geworden: 17-februari 05
 • Location:fryslan

Gepost 31 juli 2017 - 11:40

Hoi,

dit topic gaat over de Nederlandse wet. Lijkt me handig om te vermelden wanneer je iets post dat op Belgie slaat. Het wordt een beetje verwarrend op deze manier.

Groet, Roel :cool5:
BEK BRANE & BEALCH SKROEIE

HASSESSKRABJE

BAARCHEBITEN

FRYSK en GRUTSK

Go ask Alice.

Leaver dea as slaef!!!

Hwa`t nearne foar stjit falt foar alles.

Flean op! Wy sjonge it bste ln fan ierde!
It Fryske ln fol ear en rom.
Klink dan en daverje, fier yn it roun
Dyn lde eare, O Fryske groun!

Wy binne Noarderloft. Wy binne oars. Better ek.

#40 Gebruiker is offline   peeke Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 270
 • Lid geworden: 24-februari 06
 • Location:Verrebroek,Belgie

Gepost 31 juli 2017 - 11:45

Is niet geldig in Belgie maar enkel Vlaanderen zoals in de tekst vermeld staat op de eerste zin.
The Priest .22 en .30 loopkit
Bsa R10 MKII .25
Slavia 618 Home made tune
In Brand B2
Crosman 2240
Crosman 2240 Custom
Gamo PX 107
Hatsan at 44-10 .22
Kral Puncher Breaker .25 Silent

#41 Gebruiker is offline   sietse Icoon

 • Schutter 2e klas
 • Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 441
 • Lid geworden: 20-oktober 08
 • Location:Munein

Gepost 31 juli 2017 - 12:03

Bekijk Post AGB, op 31 juli 2017 - 08:03, zei:

niet dat ik tegen jagen ben of bestrijden van dieren die schade toe brengen,

maar wat hier aan gehaald wordt dat kraai en ekster uit levende dieren de ogen uit pikken,
heb ik nog nooit mee gemaakt zo wel bij ons op de boerderij als in de omtrek ,
ik zeg niet dat het niet kan , maar een goede boer zorgt voor zijn vee,

en op een enkele na had iedere boerderij die ik ken een goede buks,maar werd praktisch niet
gebruikt, ja nieuw aan geschaft werd er even mee geschoten maar daar na ging hij de kast in
en kwam er maar zelden uit , of stond een week op spanning in een hoek wat een veer buks
geen goed doet, dan kwamen ze bij mij kun je hem maken, :) als ze goed voor de buks gezorgd
hadden ja dan wou ik het wel doen , lag hij rood verroest in de stal, nee


ik weet niet met wat voor dieren je te maken hebt op de boerderij. maar wij hebben hier 400 schapen die moeten aflammeren en als dat buiten gebeurd en het lammetje is erg klein en niet gauw actief, dan komt het zeker wel eens voor dat het lammetje zijn oog verliest door ongedierte. ook zijn de vossen wel actief en we hebben wel meegemaakt dat die de lammetjes zo uit het land pakten. zelfs wel gezien dat de vos mooi op zijn kont ging zitten kijken tussen de schapen in.

dus heen ongewoon is het niet maar je hoort het niet zo vaak.

groet sietse
wol een oantol mooie sjit iezers

#42 Gebruiker is offline   Joost_B Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1421
 • Lid geworden: 31-juli 15
 • Location:Brabant, De Kempen

Gepost 31 juli 2017 - 13:02

Bekijk Post R!(@RD0, op 30 juli 2017 - 23:11, zei:

Hoeft van mij ook niet op slot.


Ik ben ook niet zo'n dieren knuffellaar, maar je hoeft van mij nou ook niet op alles te gaan schieten wat vliegt, of rond loopt.


Jagers jagen nu op konijnen, fazanten of wat dan ook met hagel patronen en geweren.

Ik denk dat de dieren hier meer pijn aan zouden onder vinden dan met een goed geplaatst schot van een luchtbuks.

Groet Ricardo.

Het ligt er denk ik nogal aan of het dier beweegt of stilzit, en ook aan de afstand en wind. Met een variabele sterke wind op een behoorlijke afstand denk ik dat je een heel stuk 'humaner' een konijn met een hagelpatroon dan met een luchtbuks naar de eeuwige jachtvelden helpt. Schiet je van te dichtbij met een hagelgeweer op bijvoorbeeld een konijn of een fazant, dan kun je zomaar eens een heel stuk van het dier kwijt zijn.
Het is dus niet zwart-wit. Het komt er waarschijnlijk gewoon weer terug bij op neer dat het goed is dat in Nederland jagers een goede opleiding genieten.
Schietvereniging Bergeijk - www.bsvdesnor.nl ~ Schietvereniging Neerpelt - www.target177.be ~ DFTA
Diana 75U T01, 54, 50 (4 versies), 300R, 280, 4x28, 26D, 24 Top, 2x20, 3.
Daystate X2 Merlyn, Daystate Huntsman Regal, Daystate MK3.
Anschtz 9015 ONE, Anschtz 9015 ONE FT.

The human race is over a million years old; But it never seems to act its age...

#43 Gebruiker is offline   JosD Icoon

 • Schutter 2e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Elite members
 • Posts: 516
 • Lid geworden: 01-januari 16
 • Location:Klijndijk (DR)

Gepost 31 juli 2017 - 13:33

Bekijk Post roel, op 30 juli 2017 - 19:56, zei:

Hoi,

tot nog toe zijn alle discussies over de jacht over het algemeen snel verwijderd. Jagen met de luchtbuks was taboe en ooit is de keuze gemaakt om er op dit forum niets over te publiceren. Niet alleen het feit dat het verboden was heeft die tot die beslissing geleid, ook het feit dat Luchtbuks.net een forum is voor schietsport en recreatief schieten en het delen van kennis en informatie over die aspecten van het schieten met luchtbuksen. Jagen is geen sport en het is ook geen recreatief iets.

De discussie kunnen we aangaan, dat is alleen maar mooi. Forumbeheer gaat beleid maken op deze kwestie.

Mocht dit topic uit de bocht gaan dan zal het gesloten worden. Maar da`s logisch.

U hoort van ons. :)

Namens forumbeheer.


Hoi Roel,

Mooi dat dit ruimte krijgt. :cool5:

Groeten,
Jos
In bezit:
Weihrauch HW97KT 4.5mm 16J - Hawke Vantage 3-9x40 AO IR / Hawke Sport HD 3-9x50
Mercury Mod 25 4.5mm
Air Arms S400F Classic 4.5mm 16J - Vortex 2-8x32
FX Crown 6.35mm / .25 - MTC Viper Pro 5-30x50

Wensen:
Te veel om hier te vermelden.

Lid van:
SV de Tolschutters
KNSA

#44 Gebruiker is offline   alexenilona Icoon

 • Pro
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 3125
 • Lid geworden: 01-december 08
 • Location:Omgeving Utrecht

Gepost 31 juli 2017 - 17:32

Bekijk Post AGB, op 31 July 2017 - 11:18, zei:

als iedereen die een buks heeft op dieren gaat schieten blijft er geen dier over,
dat kan ook niet de bedoeling zijn, daar zijn jagers voor, het even wicht is al lang zoek in
het dieren rijk, en goede jagers zijn zeldzaam, laten we zuinig zijn op deze gasten,
en hun goed gereedschap gunnen zo als een perslucht buks met demper, voor het kleine schadelijke
wild , gif maakt zo veel meer kapot in de natuur, geef die ongedierte bestrijders een
beperkte vergunning voor een goede buks bij voorbeeld (als ze dat al niet hebben)


Hoi,

Ik denk dat de meeste buks bezitters die hier niet rondneuzen in onwetendheid denken dat ze ongedierte mogen afschieten
En dus dit ook gewoon doen, dus denken dat het niet gebeurt is een utopie.

Dat de ongedierte bestrijder/jager voor lucht kiest vind ik niet zo verwonderlijk, op de vereniging is men nog steeds verbaast dat wij met onze perslucht bukjes gat in gat schieten...... en dit voor een fractie van de kosten, zie ik ze 123 niet doen met de .22 lr etc.

Als konijnen en gevogelte moeten worden bejaagd/bestreden met lucht en je doet dit dmv het schieten op de kop is het resultaat dat het dier zonder lijden gedood of compleet gemist wordt, wat een ieder weldenkend mens nastreeft want niemand wenst een aangeschoten dier een lijdensweg!
Ongedierte of niet ;)

Groetjes,

Alex
Chainsaw Ripley + vortex 3x8x32
Hammerli AR 50 Dylan
Wheirauch HW35 Jan Doensen kolf
Wheirauch HW 95 Thiemo shortstroke bloody acurate! FT 2 recoil met LBC 10-60-60 kijker
SPA 12 pour le tin + AR 223

RTI Priest .177 FT 1 met de Big Nikko
SPA pp700 pistool, van Dylan.
Slavia 631 de luxe
Gamo cf 30
DFTA lid.

The older the bull, the stiffer the horn.

I'd rather be hated for what i am, then loved for what i'm not! (Curt Cobain)

#45 Gebruiker is offline   Big is Beautiful  Icoon

 • 300 meter schutter
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1806
 • Lid geworden: 28-september 08
 • Location:Friesland

Gepost 31 juli 2017 - 18:42

@ Roel;

Sorry voor het extra controle werk....
Het is mijn bedoeling om deze informatie te delen zonder de discussie uit te lokken of het al dan niet wenselijk is.

Tot nu toe gaat dat prima en zijn we ruim 24 uur verder.
Aan iedereen die gepost heeft en Roel: Geposte afbeelding


Groeten, Martijn
It's only when you see a mosquito landing on your testicles that you realise that there is always a way to solve problems without using violence.

Chi pecora si fa, il lupo mangia.

Zolang je met feiten discussieert, heb je altijd gelijk.

Cetero censeo birrum bibendum esse.

 • (13 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Laatste »
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Je kunt niet antwoorden op deze topic

1 Gebruiker(s) lezen dit topic
0 gebruikers, 1 gasten, 0 anonieme gebruikers