Luchtbuks.net: Luchtbuks.net - Hét forum en informatiebron voor luchtschietend Nederland

Ga naar inhoud

 • (4 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Laatste »
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Dit topic is gesloten

A.r.t.i.c. Sept 2019 Het begin van het nieuwe begin van het einde.

#1 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 194
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 01 september 2019 - 09:25

Beste Allen,

Hier start de nieuwe maand van de ARTIC. Een kleine aanvulling aan de regels is dat er een een tussenstap is toegevoegd aan bij het missen van de mouche. Het aangepaste regelement volgt:

Spelregels 5e versie:

A) Algemene regels
A1) Tijdens het meedoen aan deze competitie dient de schutter zich te allen tijde te houden aan de lokale wet- en regelgeving.
A2) Materiaalvereisten: Alleen voor luchtwapens, verder vrij, zie “B) klasses”.
A3) Richtmiddelen, zie “B) klasses”.
A4) Houding: vrij
A5) Kaliber: vrij
A6) Mondingsenergie: zie “B) klasses”.
A7) Wapenondersteuning: vrij, met uitzondering van constructies waarbij het wapen volledig gefixeerd is. *Stelregel: indien het wapen opgesteld is en de schutter neemt afstand van de schietstand en de ondergrond/ondersteuning van het wapen zou worden gekanteld, dan mag het wapen onder geen beding onder een hoek van meer dan 45° in iedere richting uit zichzelf gepositioneerd blijven t.o.v. de ondergrond/ondersteuning waarop het wapen geplaatst is.
A8) Afstand A8a) Afstand trekker tot doel: zie B1),
A8b) er kan bij de puntentelling een correctiefactor worden toegepast, zie F2) A8c) de afstanden worden op de hele meters afgerond.
A9) Locatie: vrij
A10) Wedstrijdtijd: maximaal 1 maand, t.w.: de maand waarin de te schieten kaart wordt bekend gemaakt.
A11) Inschrijven: niet nodig, als je wilt meedoen dan maak je een foto van je geschoten kaart en je combo en levert deze in.
A12) Bij onreglementair handelen volgen er sancties volgens “H) Sancties”

B) Klasses
B1) De schutter kan zich inschrijven in de onderstaande klasses, met in acht neming van de minimale en maximale afstanden:
K1: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, zonder vergrotend richtmiddel; 5 t/m 10 meter
K2: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, met vergrotend richtmiddel; 5 t/m 15 meter
K3: Matchpistolen (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K4: Matchgeweren (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K5: veerbuks zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K6: veerbuks met vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K7: veerbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter (indien in
K9: factor 1,35)
K8: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks, met of zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K9: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter
B2) Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het zijn dat er klasses gecombineerd worden, wegvallen of bijkomen.
B3) Bij twijfel over de klasse bepaalt de organisatie de klasse.

C) De Kaart
C1) Formaat: A4, wordt aangeleverd in PDF en dient op ware grootte te worden uitgeprint.
C1a) Een controle meetbalk van 10 cm zal op de kaart staan.
C1b) Bij twijfel over de printgrootte kan de organisatie om bewijs vragen.
C2) Targets: 15 targets van 50 mm met in elk target een ronde mouche die in diameter varieert van 2 tot 26 mm.
C2a) Bij ieder target staat het aantal punten.
C2b) De plaatsing van de mouche is niet per definitie in het center, dit kan verschillen per maand.
C2c) De volgorde van mouchegrootte met bijbehorende puntentelling kunnen per wedstrijd veranderen.
C2d) De uitlijning van de targets blijft gedurende het toernooi ongewijzigd.
D) Kaarttelling
D1) Bij het bekend maken van de maandelijkse kaart wordt ook het aantal te raken targets bekend gemaakt.
D2) Er mogen niet meer schoten op de totale kaart, dus het gehele A4-tje, te zien zijn dan het aantal te raken targets.
D2a) Bij Ieder schot dat teveel geschoten is op de kaart, komen de corresponderende hoogste scores van die kaart te vervallen.
D3) Bij ieder target staat een puntenaantal. Dit puntenaantal wordt alleen toegekend wanneer de inslag de mouche in dit target heeft geraakt. Er is een maximum van 284 punten te halen.
D3a) Wanneer dit niet het geval is, maar schot valt wel volledig binnen de binnenste ring van het target, dan telt deze voor 5 punten.
D3b)Wanneer dit niet het geval is, maar schot valt wel volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 3 punten.
D3c) Is de ring geraakt of valt het schot erbuiten, dan worden geen punten toegekend voor dat target.
D3d) Ieder target mag maximaal 1 inslag bevatten. Bij meer dan 1 inslag wordt de laagste score geteld.
D4) bij twijfel volgt voordeel schutter.

E) Inleveren kaart
E1) De kaart dient ingeleverd te worden in de maand waarin deze is gepubliceerd.
E1a) op basis van “eer en geweten”
E1b) 1 kaart per deelnemer per wedstrijd per klasse
E1c) maak een duidelijke foto van je kaart en van je combo en post deze in het speciale topic of stuur deze toe via mail
E1d) er mag maximaal 1 kaart in iedere klasse worden geschoten (dus niet meerdere kaarten schieten en de beste inleveren).
E2)De schutter dient zelf op de kaart en in de post minimaal te vermelden:
E2a) het aantal getelde punten, de eventueel teveel geschoten punten moeten er al van zijn afgetrokken.
E2b) afstand
E2c) klass

F) Puntentelling en klassering
F1) De organisatie controleert het inleveren van de kaart steekproefsgewijs.
F2) Afstandcorrectie
F2a) Er zullen correcties op de punten worden toegepast, deze correcties zijn afhankelijk van de afstand. De formule is als volgt: eindscore = punten op de kaart + (afstand correctiefactor) - 1
F2b) correctiefactoren: K1 1,5 K2 1,5 K3 1,19 K4 1,19 K5 1,5 K6 0 K7 1,30 K8 met vergroting 0 K8 zonder vergroting 1,34 K9 1,19
F3) de organisatie bepaalt de eindtelling.
F4) Wedstrijdklassering
F4a) De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend. degene met de meeste punten krijgt 43 punten degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten etc.
F4b) Indien een of meerdere schutters dezelfde punten op de kaart hebben behaald, zal er een rangorde worden aangehouden op basis van moeilijkheid: 1e – afstand: verder = moeilijker 2e – locatie: buiten = moeilijker 3e – ondersteuning: vrij = moeilijkst, ondersteund = makkelijker 4e – houding: staand = moeilijkst, zittend = makkelijker, liggend = makkelijkst Als dit geen uitsluitsel biedt, volgt er een gedeelde plaats. De schutter die erna komt moet de gedeelde plaatsen boven zich dulden en krijgt de punten zoals deze zouden zijn indien de bovenstaande schutters die de plaats delen, geen gedeelde plaats zouden hebben.
F5) Bekendmaking wedstrijduitslag De uitslag van de wedstrijd zal in de maand erna worden bekend gemaakt, evenals de tussenstand. Hierbij wordt gestreefd dit zo spoedig mogelijk te doen nadat de wedstrijd is geschoten.
F6) Correspondentie omtrent individuele puntentelling, klachten, meningsverschillen etc. dient plaats te vinden door persoonlijk contact en niet openbaar.
Wedstrijdklassering:
De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend.
degene met de meeste punten krijgt 43 punten
degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten
degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten
etc.

G) Het kampioenschap
G1) Duurt 8 maanden, dus 8 kaarten.
G2) 5 beste wedstrijdklasseringen tellen mee.

H) Sancties
H1) Niet of onvoldoende ingevulde kaarten worden behandeld als niet ingeleverd.
H2) Te laat inleveren betekent niet ingeleverd.
H3) Als blijkt dat een schutter willens en wetens d.m.v. onreglementair handelen een kaart inlevert, volgt diskwalificatie voor die wedstrijd. Onder onreglementair handelen wordt onder andere verstaan, maar beperkt zich niet tot:
H3a) het op foute grootte uitprinten van de kaart,
H3b) het manipuleren van de kaart anders dan het zelf inkleuren van de transparante mouches op de daartoe geëigende kaart,
H3c) het niet correct opstellen van het wapen volgens A7,
H3d) het foutief noteren van de afstand,
H3e) het foutief noteren van de klasse,
H3f) het niet voldoen aan de vraag van de organisatie om enig bewijs te leveren,
H3g) het niet voldoen aan de materiaal eisen,
H3h) indien noodzakelijk besluit de organisatie andere en/of aanvullende sancties te heffen. H4) Na 2 diskwalificaties volgt uitsluiting van verdere deelname aan het kampioenschap.


Druk-, typ- en zetfouten voorbehouden.

De Kaarten vinden jullie in bijlage, het is nu 1 PDF met alle kleuren kaarten er in, dus let op dat je niet jezelf scheel aan het printen bent.

Suggesties voor nieuwigheden zijn natuurlijk altijd welkom.

Veel schiet ende knalplezier!

Bijgesloten bestand(en)


Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#2 Gebruiker is offline   P-rey Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 153
 • Lid geworden: 04-januari 18
 • Location:NOORDWIJK ZH

Gepost 01 september 2019 - 09:38

Leuk! Hoop er dit seizoen toch minimaal 8 van mijn klasses te kunnen halen. Met Rik zijn seizoen werd hetnop het laatst bijna werk...

Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Most notable players:
Crosman 2289 .22 & 18".177 (2017) 2nd
Haenel 310-4 .173 (2017) 3rd - in revisie
Crosman 2240 .22 + steel breech (2017) 2nd
Gamo Center .177 (2017) 2nd
Benjamin Marauder Gen-2 .25 (2018) 2nd
Crosman 2300S .177 (2018) 3rd
Diana 35 .177, pre '66 (2018) 3rd
HW35 .177, '70-'71 (2018) 3rd

Starter of it all:
Gamo Falcon (1992) 1st, but taken by the police

#3 Gebruiker is offline   Joeyvdm87 Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 210
 • Lid geworden: 24-oktober 18
 • Location:Grunn

Gepost 01 september 2019 - 10:45

Vind het wel jammer van de penalty’s...
Hierdoor MOET je eigenlijk wel zsm de kaart gaan schieten..
Terwijl het eerder juist prettig was dat je de hele maand de tijd had om ff je kaartje te schieten..
Maar goed, dan maar elke maand 284pntn schieten.. dan kun je nog eens 21pntn missen :)
Opvreter(s)

SPA P12 .25
SPA PP700 .177
SPA M11 .177 16J
Diana mod60 .177
HW77K se .177 16J


Nestverlater(s)
SPA CP1-M .177, Webley Raider 12 .22, Kral Puncher Breaker .22,
SPA M16 .177 16J, Diana Bandit .177.

HFT GRONINGEN

#4 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1165
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 01 september 2019 - 12:20

Bij deze mijn kaart van sep, Omdat ik niet heb kunnen lezen hoeveel schoten er op de kaart moesten (wel dat dit kan verschillen) ben ik er maar vanuit gegaan van 15.
265 punten
afstand 10m
klasse K7
Ps: top dat men dit wil voortzetten :D

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje

Deze post is bewerkt door Aartmans: 01 september 2019 - 12:30

In beheer:
Diana mod 24 (4,5mm)
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)
Haenel 310-9 (4,4mm)
The Gat (4,5mm)

#5 Gebruiker is offline   Rik Icoon

 • Veilingmeester
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 4137
 • Lid geworden: 18-oktober 09
 • Location:Velsen

Gepost 01 september 2019 - 13:06

Nou, dan hierbij de mijne ook hoor!
K1: Anschütz 275, 4,4mm vekoperde loden rondkogel, 7 meter, 35 punten
K3: Diana 6, 4,5mm RWS 0,45 gram, 5 meter, 132 punten
K5: BSA Airsporter Stützen, 5,51mm JSB 1,03 gram, 7 meter, 139 punten.
Geposte afbeelding
Geposte afbeelding
Geposte afbeelding

Deze post is bewerkt door Rik: 01 september 2019 - 13:07

G®oeten, Rik

*Proud member of KiKa Organisatie
*GKG
*SV "De Heerhugowaard"

I never lose. Either I win, or I learn.

"All animals are equal. But some animals are more equal than others." [G. Orwell, Animal Farm]

#6 Gebruiker is offline   Rik60 Icoon

 • Schutter 2e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Elite members
 • Posts: 519
 • Lid geworden: 25-januari 15
 • Location:De Ronde Venen

Gepost 01 september 2019 - 15:16

Hoi,

Klasse: K7
Pnt: 284
Wapen: Daystate Huntsman + .177 16 joules & Hawke 4-9x40
Vergroting:5x
Meter: 10
Cal: 4.5 mm H&N FTT

Bijgesloten Plaatje

#7 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 194
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 01 september 2019 - 18:18

Rik heeft me erop gewezen dat ik een oud regelement gebruikt heb. Als ik de pc weer aan de gang heb waar alle spullen op staan, zal ik dit wijzigen,

Omdat iedereen nu mooi 15 inslage heeft, laten we dat als cirterium gebruiken. Ik zal het de volgende keer vermelden.
De penalties voor laat inleveren zijn nvt.
Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#8 Gebruiker is offline   RHRH Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 179
 • Lid geworden: 08-augustus 18
 • Location:Arnhem

Gepost 04 september 2019 - 20:56

Ik wil graag als niet verplicht maar gewoon als afspraak weer hetzelfde willen opperen als vorige wedstrijd.

De punten die men zelf denkt erbij schrijven, zoals Rik deed.

BVD!

Mijne volgt...

@ Aartmans K6 IT'S ON!!! :les: :D

Deze post is bewerkt door RHRH: 04 september 2019 - 20:56

HW97KT 4.5mm 16J VMach + Vortex Optics Marksman 10x44
TX200 Mk3 5.5mm FAC Vortek + Optisan EVE 4X12X44
Hatsan 125 5.5mm + Hawke Vantage 4x16x50
Hatsan Supertact 4.5mm + Walther 6x42
Artemis Cp2M 5.5mm + Walther 6x42
Webley Tempest 4.5mm
Diana Mod 5 4.5mm

#9 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1165
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 06 september 2019 - 04:17

Bekijk Post RHRH, op 04 september 2019 - 21:56, zei:


@ Aartmans K6 IT'S ON!!! :les: :D


:gek: zet hem op :)
In beheer:
Diana mod 24 (4,5mm)
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)
Haenel 310-9 (4,4mm)
The Gat (4,5mm)

#10 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1165
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 06 september 2019 - 04:22

Bekijk Post Aartmans, op 01 september 2019 - 13:20, zei:

Bij deze mijn kaart van sep, Omdat ik niet heb kunnen lezen hoeveel schoten er op de kaart moesten (wel dat dit kan verschillen) ben ik er maar vanuit gegaan van 15.
265 punten
afstand 10m
klasse K7
Ps: top dat men dit wil voortzetten :D


Ik zag net een foutje in mijn post, het moet niet k7 zijn maar k8. Pcp met richtkijker op 10 meter :-(

Deze post is bewerkt door Aartmans: 06 september 2019 - 04:23

In beheer:
Diana mod 24 (4,5mm)
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)
Haenel 310-9 (4,4mm)
The Gat (4,5mm)

#11 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 241
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 08 september 2019 - 18:06

Windgenoten,

het was mooi weer bij ons in de tuin... :)
Even wat geschoten en ik moet dus even foto's maken van enkele kaarten...

Wij (Zhen en ik) zijn weer van de partij. Maar nog een schutter heeft zich gemeld... :D

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje

Deze post is bewerkt door Gerhard PreciesMis: 08 september 2019 - 18:20

plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

Weihrauchs, Bavaria en Grothaus
Allemaal met een veer

#12 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 241
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 08 september 2019 - 18:36

Windgenoten,

hierbij dan de kaarten voor K6 van mij, Zhen en Loeka.

We hebben allemaal met een (de) HW30s 4.5mm geschoten, Hawke Night Eye 3-9*40, vergroting 9 keer, JSB Exact 0.547 gram. Voor opgelegd, afstand is 10 meter.
K5 hebben we geoefend maar nog niet geschoten. Daarnaast zit K7 ook nog in de planning, sowieso voor mij.

met groeten,

Gerhard
PS: ik merk dat ik onder aan de kaart wel wat meer schrijfruimte mag hebben.. :)

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje
 • Bijgesloten Plaatje
 • Bijgesloten Plaatje

Deze post is bewerkt door Gerhard PreciesMis: 08 september 2019 - 18:50

plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

Weihrauchs, Bavaria en Grothaus
Allemaal met een veer

#13 Gebruiker is offline   Rik60 Icoon

 • Schutter 2e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Elite members
 • Posts: 519
 • Lid geworden: 25-januari 15
 • Location:De Ronde Venen

Gepost 08 september 2019 - 18:55

Bekijk Post Aartmans, op 06 september 2019 - 05:22, zei:

Ik zag net een foutje in mijn post, het moet niet k7 zijn maar k8. Pcp met richtkijker op 10 meter :-(


#Metoo, zeker wat veranderd in de tussentijd, nou ja ik dus ook K8.

Bijgesloten Plaatje

#14 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 241
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 08 september 2019 - 18:59

Bekijk Post Rik60, op 08 september 2019 - 19:55, zei:

#Metoo, zeker wat veranderd in de tussentijd, nou ja ik dus ook K8.

Bijlage Rik60_Sept2019b.jpg


PFFFF, ik blij dat julie met die punten niet in K6 zitten :D
plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

Weihrauchs, Bavaria en Grothaus
Allemaal met een veer

#15 Gebruiker is offline   cavadine Icoon

 • Schutter+
 • Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 55
 • Lid geworden: 04-augustus 12
 • Location:Hengelo (Gld).

Gepost 09 september 2019 - 11:31

Mijn score:
Wapen: HW50 "F" kal. 4,5mm
Richtmiddel: keep/korrel
Proj. H&N Sport
Afstand: 7 meter
Houding: zittend voor opgelegd.
Klasse: K5
Punten: 151


Bijgesloten Plaatje

Noot:
Op de kaart kan ik de houding niet vermelden.

Deze post is bewerkt door cavadine: 09 september 2019 - 11:38

Met vriendelijke groet,
Hans

Goodgoan & Weerkommen.

AirArms S400 .177
FX Dreamline Classic Synthetic .22
Diana Bandit .177


Lid van: S.V. Willem Tell Hengelo (Gld): https://www.svwillemtell-hgld.nl/

 • (4 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Laatste »
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Dit topic is gesloten

1 Gebruiker(s) lezen dit topic
0 gebruikers, 1 gasten, 0 anonieme gebruikers