Luchtbuks.net: Luchtbuks.net - Hét forum en informatiebron voor luchtschietend Nederland

Ga naar inhoud

 • (4 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Laatste »
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Dit topic is gesloten

A.r.t.i.c. Okt 2019

#1 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Geweerschutter
 • Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 62
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 01 oktober 2019 - 18:40

September zit er op, de punten worden geteld. Nu dan Oktober, ik hoop dat het iets uitdagender is geworden voor met name de K8 schutters.
De punten telling voor de 5 punten ringen is in deze ronde gecorrigeerd naar hoe de intentie hiervan was, dus binnen de ring of ring geraakt EN binnen de buitenste ring = 5 punten
Veel knalplezier:

Spelregels 6e versie:

A) Algemene regels
A1) Tijdens het meedoen aan deze competitie dient de schutter zich te allen tijde te houden aan de lokale wet- en regelgeving.
A2) Materiaalvereisten: Alleen voor luchtwapens, verder vrij, zie “B) klasses”.
A3) Richtmiddelen, zie “B) klasses”.
A4) Houding: vrij
A5) Kaliber: vrij
A6) Mondingsenergie: zie “B) klasses”.
A7) Wapenondersteuning: vrij, met uitzondering van constructies waarbij het wapen volledig gefixeerd is. *Stelregel: indien het wapen opgesteld is en de schutter neemt afstand van de schietstand en de ondergrond/ondersteuning van het wapen zou worden gekanteld, dan mag het wapen onder geen beding onder een hoek van meer dan 45° in iedere richting uit zichzelf gepositioneerd blijven t.o.v. de ondergrond/ondersteuning waarop het wapen geplaatst is.
A8) Afstand A8a) Afstand trekker tot doel: zie B1),
A8b) er kan bij de puntentelling een correctiefactor worden toegepast, zie F2) A8c) de afstanden worden op de hele meters afgerond.
A9) Locatie: vrij
A10) Wedstrijdtijd: maximaal 1 maand, t.w.: de maand waarin de te schieten kaart wordt bekend gemaakt.
A11) Inschrijven: niet nodig, als je wilt meedoen dan maak je een foto van je geschoten kaart en je combo en levert deze in.
A12) Bij onreglementair handelen volgen er sancties volgens “H) Sancties”

B) Klasses
B1) De schutter kan zich inschrijven in de onderstaande klasses, met in acht neming van de minimale en maximale afstanden:
K1: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, zonder vergrotend richtmiddel; 5 t/m 10 meter
K2: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, met vergrotend richtmiddel; 5 t/m 15 meter
K3: Matchpistolen (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K4: Matchgeweren (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K5: veerbuks zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K6: veerbuks met vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K7: veerbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter (indien in
K9: factor 1,35)
K8: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks, met of zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K9: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter
B2) Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het zijn dat er klasses gecombineerd worden, wegvallen of bijkomen.
B3) Bij twijfel over de klasse bepaalt de organisatie de klasse.

C) De Kaart
C1) Formaat: A4, wordt aangeleverd in PDF en dient op ware grootte te worden uitgeprint.
C1a) Een controle meetbalk van 10 cm zal op de kaart staan.
C1b) Bij twijfel over de printgrootte kan de organisatie om bewijs vragen.
C2) Targets: 15 targets van 50 mm met in elk target een ronde mouche die in diameter varieert van 2 tot 26 mm.
C2a) Bij ieder target staat het aantal punten.
C2b) De plaatsing van de mouche is niet per definitie in het center, dit kan verschillen per maand.
C2c) De volgorde van mouchegrootte met bijbehorende puntentelling kunnen per wedstrijd veranderen.
C2d) De uitlijning van de targets blijft gedurende het toernooi ongewijzigd.
D) Kaarttelling
D1) Bij het bekend maken van de maandelijkse kaart wordt ook het aantal te raken targets bekend gemaakt.
D2) Er mogen niet meer schoten op de totale kaart, dus het gehele A4-tje, te zien zijn dan het aantal te raken targets.
D2a) Bij Ieder schot dat teveel geschoten is op de kaart, komen de corresponderende hoogste scores van die kaart te vervallen.
D3) Bij ieder target staat een puntenaantal. Dit puntenaantal wordt alleen toegekend wanneer de inslag de mouche in dit target heeft geraakt. Er is een maximum van 284 punten te halen.
D3a) Wanneer de inslag binnen de 5 punten ring of deze ring heeft geraakt en schot valt volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 5 punten.
D3b)Wanneer dit niet het geval is, maar schot valt wel volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 3 punten.
D3c) Is de ring geraakt of valt het schot erbuiten, dan worden geen punten toegekend voor dat target.
D3d) Ieder target mag maximaal 1 inslag bevatten. Bij meer dan 1 inslag wordt de laagste score geteld.
D4) bij twijfel volgt voordeel schutter.

E) Inleveren kaart
E1) De kaart dient ingeleverd te worden in de maand waarin deze is gepubliceerd.
E1a) op basis van “eer en geweten”
E1b) 1 kaart per deelnemer per wedstrijd per klasse
E1c) maak een duidelijke foto van je kaart en van je combo en post deze in het speciale topic of stuur deze toe via mail
E1d) er mag maximaal 1 kaart in iedere klasse worden geschoten (dus niet meerdere kaarten schieten en de beste inleveren).
E2)De schutter dient zelf op de kaart en in de post minimaal te vermelden:
E2a) het aantal getelde punten, de eventueel teveel geschoten punten moeten er al van zijn afgetrokken.
E2b) afstand
E2c) klass

F) Puntentelling en klassering
F1) De organisatie controleert het inleveren van de kaart steekproefsgewijs.
F2) Afstandcorrectie
F2a) Er zullen correcties op de punten worden toegepast, deze correcties zijn afhankelijk van de afstand. De formule is als volgt: eindscore = punten op de kaart + (afstand correctiefactor) - 1
F2b) correctiefactoren: K1 1,5 K2 1,5 K3 1,19 K4 1,19 K5 1,5 K6 0 K7 1,30 K8 met vergroting 0 K8 zonder vergroting 1,34 K9 1,19
F3) de organisatie bepaalt de eindtelling.
F4) Wedstrijdklassering
F4a) De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend. degene met de meeste punten krijgt 43 punten degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten etc.
F4b) Indien een of meerdere schutters dezelfde punten op de kaart hebben behaald, zal er een rangorde worden aangehouden op basis van moeilijkheid: 1e – afstand: verder = moeilijker 2e – locatie: buiten = moeilijker 3e – ondersteuning: vrij = moeilijkst, ondersteund = makkelijker 4e – houding: staand = moeilijkst, zittend = makkelijker, liggend = makkelijkst Als dit geen uitsluitsel biedt, volgt er een gedeelde plaats. De schutter die erna komt moet de gedeelde plaatsen boven zich dulden en krijgt de punten zoals deze zouden zijn indien de bovenstaande schutters die de plaats delen, geen gedeelde plaats zouden hebben.
F5) Bekendmaking wedstrijduitslag De uitslag van de wedstrijd zal in de maand erna worden bekend gemaakt, evenals de tussenstand. Hierbij wordt gestreefd dit zo spoedig mogelijk te doen nadat de wedstrijd is geschoten.
F6) Correspondentie omtrent individuele puntentelling, klachten, meningsverschillen etc. dient plaats te vinden door persoonlijk contact en niet openbaar.
Wedstrijdklassering:
De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend.
degene met de meeste punten krijgt 43 punten
degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten
degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten
etc.

G) Het kampioenschap
G1) Duurt 8 maanden, dus 8 kaarten.
G2) 5 beste wedstrijdklasseringen tellen mee.

H) Sancties
H1) Niet of onvoldoende ingevulde kaarten worden behandeld als niet ingeleverd.
H2) Te laat inleveren betekent niet ingeleverd.
H3) Als blijkt dat een schutter willens en wetens d.m.v. onreglementair handelen een kaart inlevert, volgt diskwalificatie voor die wedstrijd. Onder onreglementair handelen wordt onder andere verstaan, maar beperkt zich niet tot:
H3a) het op foute grootte uitprinten van de kaart,
H3b) het manipuleren van de kaart anders dan het zelf inkleuren van de transparante mouches op de daartoe geëigende kaart,
H3c) het niet correct opstellen van het wapen volgens A7,
H3d) het foutief noteren van de afstand,
H3e) het foutief noteren van de klasse,
H3f) het niet voldoen aan de vraag van de organisatie om enig bewijs te leveren,
H3g) het niet voldoen aan de materiaal eisen,
H3h) indien noodzakelijk besluit de organisatie andere en/of aanvullende sancties te heffen. H4) Na 2 diskwalificaties volgt uitsluiting van verdere deelname aan het kampioenschap.


Druk-, typ- en zetfouten voorbehouden.

De Kaarten vinden jullie in bijlage, het is nu 1 PDF met alle kleuren kaarten er in, dus let op dat je niet jezelf scheel aan het printen bent.

Suggesties voor nieuwigheden zijn natuurlijk altijd welkom.

Veel schiet ende knalplezier!

Bijgesloten bestand(en)


Gamo Coyote 5,5
Bakail MP-61

Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#2 Gebruiker is offline   Rik60 Icoon

 • Schutter 2e klas
 • Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 491
 • Lid geworden: 25-januari 15
 • Location:De Ronde Venen

Gepost 02 oktober 2019 - 16:33

Bijgesloten Plaatje

Inzending oktober K8 - Rik60.
Punten 276 (ik miste no:13).
Wapen: Daystate Huntsman .177
Optiek: Hawke 3x9x40 IR
Vergroting: 4x
Projectiel: H&N Field Target Trophy
Caliber: .177
Afstand: 10 meter
Opgelegd voorkant en zittend aan tafel geschoten.

Deze post is bewerkt door Rik60: 02 oktober 2019 - 16:54


#3 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 164
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 02 oktober 2019 - 16:36

Bekijk Post Rik60, op 02 oktober 2019 - 17:33, zei:

Bijlage Rik60_K8_okt_2019.jpg

Inzending oktober K8 - Rik60.
Punten 276 (ik miste no:13).
Wapen: Daystate Huntsman .177
Optiek: Hawke 3x9x40 IR
Vergroting: 4x
Projectiel: H&N Field Target Trophy
Caliber: .177
Afstand: 10 meter


Man, snelle Jelle. :D Ik moet de kaarten nog afdrukken...

Maar euh, waar is die van jouw dan toch... :D

EDIT: laat maar, dit kruist mekaar weer heerlijk :D Weer mooi geschoten trouwens, die 13 is echt maar net mis (helaas mis).

Deze post is bewerkt door Gerhard PreciesMis: 02 oktober 2019 - 16:40

plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

23-12-2018: Weihrauch HW35s .177 2011
19-01-2019: J.Grothaus (FEG) .177 197?
14-02-2019: Weihrauch HW30MII .177 1958 is liefde nodig
14-02-2019: Bavaria 45 .177 19?? is veel liefde nodig
23-03-2019: Weihrauch HW35s .177 1971 opknapper (te koop)
02-04-2019: Weihrauch HW30s .177 1972
24-08-2019: Weihrauch HW50s .177 2013

en ooit gekregen in 1976: Sbeah DMVG .590 uit 1976.

#4 Gebruiker is offline   Rik60 Icoon

 • Schutter 2e klas
 • Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 491
 • Lid geworden: 25-januari 15
 • Location:De Ronde Venen

Gepost 02 oktober 2019 - 16:42

Bekijk Post Gerhard PreciesMis, op 02 oktober 2019 - 17:36, zei:

Man, snelle Jelle. :D Ik moet de kaarten nog afdrukken...

Maar euh, waar is die van jouw dan toch... :D

EDIT: laaat maar, dit kruist mekaar weer heerlijk :D Weer mooi geschoten trouwens


Thanks.
Kreeg ook op mijn donder van mijn vrouw toen ik om 17:00 de keukentafel inpikte met de Huntsman.
Ze dacht dat we diner gingen bereiden en wilde de tafel dekken en is maar naar boven gelopen. ;)

#5 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Geweerschutter
 • Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 62
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 02 oktober 2019 - 17:31

Je bent er lekker snel bij😀
Gamo Coyote 5,5
Bakail MP-61

Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#6 Gebruiker is offline   Rik60 Icoon

 • Schutter 2e klas
 • Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 491
 • Lid geworden: 25-januari 15
 • Location:De Ronde Venen

Gepost 02 oktober 2019 - 18:17

Bekijk Post RobbyG, op 02 oktober 2019 - 18:31, zei:

Je bent er lekker snel bij😀


:ha: Iemand moet de 1ste zijn. ;)

Bijgesloten Plaatje

Inzending oktober K6 - Rik60.
Punten 237 (veerbuksen zijn lastig).
Wapen: HW 98
Optiek: 3x9x40
Vergroting: 4x
Projectiel: JSB Diabolo
Caliber: .177
Afstand: 10 meter
Opgelegd voorkant en zittend aan tafel geschoten.

#7 Gebruiker is offline   RHRH Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 170
 • Lid geworden: 08-augustus 18
 • Location:Arnhem

Gepost 02 oktober 2019 - 18:30

Bekijk Post Rik60, op 02 oktober 2019 - 18:17, zei:

:ha: Iemand moet de 1ste zijn. ;)

Bijlage Rik60_K6_okt_2019.jpg

Inzending oktober K6 - Rik60.
Punten 237 (veerbuksen zijn lastig).
Wapen: HW 98
Optiek: 3x9x40
Vergroting: 4x
Projectiel: JSB Diabolo
Caliber: .177
Afstand: 10 meter
Opgelegd voorkant en zittend aan tafel geschoten.


:les: Dat is slim op je beeldscherm! Ga ik ook doen!

Kunnen we wel zelf er bij blijven schrijven wat je zelf denkt dat de punten zijn (per doel) Zoals vorig jaar?

BVD!

Deze post is bewerkt door RHRH: 02 oktober 2019 - 18:38

HW97KT 4.5mm 16J VMach + Vortex Optics Marksman 10x44
TX200 Mk3 5.5mm FAC Vortek + Optisan EVE 4X12X44
Hatsan 125 5.5mm + Hawke Vantage 4x16x50
Hatsan Supertact 4.5mm + Walther 6x42
Artemis Cp2M 5.5mm + Walther 6x42
Webley Tempest 4.5mm
Diana Mod 5 4.5mm

#8 Gebruiker is offline   Rik60 Icoon

 • Schutter 2e klas
 • Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 491
 • Lid geworden: 25-januari 15
 • Location:De Ronde Venen

Gepost 02 oktober 2019 - 18:37

Mijn Speelgoed voor Klasse K6.
Bijgesloten Plaatje

Mijn Speelgoed voor Klasse K8.
Bijgesloten Plaatje

Deze post is bewerkt door Rik60: 02 oktober 2019 - 18:53


#9 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1000
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 02 oktober 2019 - 20:35

Wie o wie weet er een goed (het liefst gratis) programma waar mee ik tekst kan neer zetten voor dat ik deze PDF kaarten uit print.
In beheer:
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Diana mod 24 (4,5mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)

#10 Gebruiker is offline   De-Witte Icoon

 • Schutter 2e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Elite members
 • Posts: 643
 • Lid geworden: 29-november 14
 • Location:Limburg

Gepost 02 oktober 2019 - 23:08

Diverse progjes kunnen dit Adobe is de bekendste en duurste.
Deze bv is gratis.
https://tools.pdf24.org/nl/edit-pdf

Bekijk Post Aartmans, op 02 oktober 2019 - 21:35, zei:

Wie o wie weet er een goed (het liefst gratis) programma waar mee ik tekst kan neer zetten voor dat ik deze PDF kaarten uit print.

I’m GOD

a Grumpy Old Dog

#11 Gebruiker is offline   Rik Icoon

 • Veilingmeester
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 4041
 • Lid geworden: 18-oktober 09
 • Location:Velsen

Gepost 03 oktober 2019 - 07:12

Vraagje: er staat maximaal 16 inslagen, mogen we dan 1 extra schot doen als er een roos is mislukt of is het gewoon een typfoutje?
G®oeten, Rik

*Proud member of KiKa Organisatie
*GKG
*SV "De Heerhugowaard"

I never lose. Either I win, or I learn.

"All animals are equal. But some animals are more equal than others." [G. Orwell, Animal Farm]

#12 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 164
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 03 oktober 2019 - 10:56

Bekijk Post Rik, op 03 oktober 2019 - 08:12, zei:

Vraagje: er staat maximaal 16 inslagen, mogen we dan 1 extra schot doen als er een roos is mislukt of is het gewoon een typfoutje?


Ik heb de gedachte dat het inderdaad een extra schot is. Maar aangezien het minst goede schot in een roos geldig is kan dit alleen maar als dat schot dan ook geheel mis is. :D
Is dus gunstig meer voor mij :ha:
plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

23-12-2018: Weihrauch HW35s .177 2011
19-01-2019: J.Grothaus (FEG) .177 197?
14-02-2019: Weihrauch HW30MII .177 1958 is liefde nodig
14-02-2019: Bavaria 45 .177 19?? is veel liefde nodig
23-03-2019: Weihrauch HW35s .177 1971 opknapper (te koop)
02-04-2019: Weihrauch HW30s .177 1972
24-08-2019: Weihrauch HW50s .177 2013

en ooit gekregen in 1976: Sbeah DMVG .590 uit 1976.

#13 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1000
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 03 oktober 2019 - 14:57

Bekijk Post Gerhard PreciesMis, op 03 oktober 2019 - 11:56, zei:

Ik heb de gedachte dat het inderdaad een extra schot is. Maar aangezien het minst goede schot in een roos geldig is kan dit alleen maar als dat schot dan ook geheel mis is. :DDus als je alles raak schiet, en de 30 punten roos 2x dan geld dit 16e schot niet? Schiet je die roos 1x mis en 1x raak, dan krijg je 3 of 5 punten extra?
In beheer:
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Diana mod 24 (4,5mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)

#14 Gebruiker is offline   Rik60 Icoon

 • Schutter 2e klas
 • Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 491
 • Lid geworden: 25-januari 15
 • Location:De Ronde Venen

Gepost 03 oktober 2019 - 15:34

Dames en Heren, svp ga niet lopen zeuren over 16 schoten op de kaart.
Ik kan me zo voorstellen dat als je een knappe misser hebt naast een doel je 1x een herkansing hebt.
Zelf heb ik mijn kaarten ingestuurd met 15 schoten anders had ik in K8 de 13 nog een keer kunnen doen want die was mis.
Tussendoor terwijl de wedstrijd al loopt de regeltjes aanpassen ben ik geen voorstander van, net als vorig jaar.

#15 Gebruiker is offline   Rik Icoon

 • Veilingmeester
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 4041
 • Lid geworden: 18-oktober 09
 • Location:Velsen

Gepost 03 oktober 2019 - 15:58

Rik, het is geen zeuren, ik denk een typfoutje, maar het is wel handig om het duidelijk te hebben zodat we weten hoe we moeten tellen ;) .
G®oeten, Rik

*Proud member of KiKa Organisatie
*GKG
*SV "De Heerhugowaard"

I never lose. Either I win, or I learn.

"All animals are equal. But some animals are more equal than others." [G. Orwell, Animal Farm]

 • (4 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Laatste »
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Dit topic is gesloten

1 Gebruiker(s) lezen dit topic
0 gebruikers, 1 gasten, 0 anonieme gebruikers