Luchtbuks.net: Luchtbuks.net - Hét forum en informatiebron voor luchtschietend Nederland

Ga naar inhoud

 • (2 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Dit topic is gesloten

Artic November 2019

#1 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 169
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 01 november 2019 - 14:55

Ook oktober hebben we weer overleefd. Nu dan november, ik hoop dat het iets uitdagender is geworden voor met name de K8 schutters.

Veel knalplezier:

Spelregels 6e versie:

A) Algemene regels
A1) Tijdens het meedoen aan deze competitie dient de schutter zich te allen tijde te houden aan de lokale wet- en regelgeving.
A2) Materiaalvereisten: Alleen voor luchtwapens, verder vrij, zie “B) klasses”.
A3) Richtmiddelen, zie “B) klasses”.
A4) Houding: vrij
A5) Kaliber: vrij
A6) Mondingsenergie: zie “B) klasses”.
A7) Wapenondersteuning: vrij, met uitzondering van constructies waarbij het wapen volledig gefixeerd is. *Stelregel: indien het wapen opgesteld is en de schutter neemt afstand van de schietstand en de ondergrond/ondersteuning van het wapen zou worden gekanteld, dan mag het wapen onder geen beding onder een hoek van meer dan 45° in iedere richting uit zichzelf gepositioneerd blijven t.o.v. de ondergrond/ondersteuning waarop het wapen geplaatst is.
A8) Afstand A8a) Afstand trekker tot doel: zie B1),
A8b) er kan bij de puntentelling een correctiefactor worden toegepast, zie F2) A8c) de afstanden worden op de hele meters afgerond.
A9) Locatie: vrij
A10) Wedstrijdtijd: maximaal 1 maand, t.w.: de maand waarin de te schieten kaart wordt bekend gemaakt.
A11) Inschrijven: niet nodig, als je wilt meedoen dan maak je een foto van je geschoten kaart en je combo en levert deze in.
A12) Bij onreglementair handelen volgen er sancties volgens “H) Sancties”

B) Klasses
B1) De schutter kan zich inschrijven in de onderstaande klasses, met in acht neming van de minimale en maximale afstanden:
K1: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, zonder vergrotend richtmiddel; 5 t/m 10 meter
K2: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, met vergrotend richtmiddel; 5 t/m 15 meter
K3: Matchpistolen (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K4: Matchgeweren (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K5: veerbuks zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K6: veerbuks met vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K7: veerbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter (indien in
K9: factor 1,35)
K8: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks, met of zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K9: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter
B2) Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het zijn dat er klasses gecombineerd worden, wegvallen of bijkomen.
B3) Bij twijfel over de klasse bepaalt de organisatie de klasse.

C) De Kaart
C1) Formaat: A4, wordt aangeleverd in PDF en dient op ware grootte te worden uitgeprint.
C1a) Een controle meetbalk van 10 cm zal op de kaart staan.
C1b) Bij twijfel over de printgrootte kan de organisatie om bewijs vragen.
C2) Targets: 15 targets van 50 mm met in elk target een ronde mouche die in diameter varieert van 2 tot 26 mm.
C2a) Bij ieder target staat het aantal punten.
C2b) De plaatsing van de mouche is niet per definitie in het center, dit kan verschillen per maand.
C2c) De volgorde van mouchegrootte met bijbehorende puntentelling kunnen per wedstrijd veranderen.
C2d) De uitlijning van de targets blijft gedurende het toernooi ongewijzigd.
D) Kaarttelling
D1) Bij het bekend maken van de maandelijkse kaart wordt ook het aantal te raken targets bekend gemaakt.
D2) Er mogen niet meer schoten op de totale kaart, dus het gehele A4-tje, te zien zijn dan het aantal te raken targets.
D2a) Bij Ieder schot dat teveel geschoten is op de kaart, komen de corresponderende hoogste scores van die kaart te vervallen.
D3) Bij ieder target staat een puntenaantal. Dit puntenaantal wordt alleen toegekend wanneer de inslag de mouche in dit target heeft geraakt. Er is een maximum van 284 punten te halen.
D3a) Wanneer de inslag binnen de 5 punten ring of deze ring heeft geraakt en schot valt volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 5 punten.
D3b)Wanneer dit niet het geval is, maar schot valt wel volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 3 punten.
D3c) Is de ring geraakt of valt het schot erbuiten, dan worden geen punten toegekend voor dat target.
D3d) Ieder target mag maximaal 1 inslag bevatten. Bij meer dan 1 inslag wordt de laagste score geteld.
D4) bij twijfel volgt voordeel schutter.

E) Inleveren kaart
E1) De kaart dient ingeleverd te worden in de maand waarin deze is gepubliceerd.
E1a) op basis van “eer en geweten”
E1b) 1 kaart per deelnemer per wedstrijd per klasse
E1c) maak een duidelijke foto van je kaart en van je combo en post deze in het speciale topic of stuur deze toe via mail
E1d) er mag maximaal 1 kaart in iedere klasse worden geschoten (dus niet meerdere kaarten schieten en de beste inleveren).
E2)De schutter dient zelf op de kaart en in de post minimaal te vermelden:
E2a) het aantal getelde punten, de eventueel teveel geschoten punten moeten er al van zijn afgetrokken.
E2b) afstand
E2c) klass

F) Puntentelling en klassering
F1) De organisatie controleert het inleveren van de kaart steekproefsgewijs.
F2) Afstandcorrectie
F2a) Er zullen correcties op de punten worden toegepast, deze correcties zijn afhankelijk van de afstand. De formule is als volgt: eindscore = punten op de kaart + (afstand correctiefactor) - 1
F2b) correctiefactoren: K1 1,5 K2 1,5 K3 1,19 K4 1,19 K5 1,5 K6 0 K7 1,30 K8 met vergroting 0 K8 zonder vergroting 1,34 K9 1,19
F3) de organisatie bepaalt de eindtelling.
F4) Wedstrijdklassering
F4a) De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend. degene met de meeste punten krijgt 43 punten degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten etc.
F4b) Indien een of meerdere schutters dezelfde punten op de kaart hebben behaald, zal er een rangorde worden aangehouden op basis van moeilijkheid: 1e – afstand: verder = moeilijker 2e – locatie: buiten = moeilijker 3e – ondersteuning: vrij = moeilijkst, ondersteund = makkelijker 4e – houding: staand = moeilijkst, zittend = makkelijker, liggend = makkelijkst Als dit geen uitsluitsel biedt, volgt er een gedeelde plaats. De schutter die erna komt moet de gedeelde plaatsen boven zich dulden en krijgt de punten zoals deze zouden zijn indien de bovenstaande schutters die de plaats delen, geen gedeelde plaats zouden hebben.
F5) Bekendmaking wedstrijduitslag De uitslag van de wedstrijd zal in de maand erna worden bekend gemaakt, evenals de tussenstand. Hierbij wordt gestreefd dit zo spoedig mogelijk te doen nadat de wedstrijd is geschoten.
F6) Correspondentie omtrent individuele puntentelling, klachten, meningsverschillen etc. dient plaats te vinden door persoonlijk contact en niet openbaar.
Wedstrijdklassering:
De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend.
degene met de meeste punten krijgt 43 punten
degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten
degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten
etc.

G) Het kampioenschap
G1) Duurt 8 maanden, dus 8 kaarten.
G2) 5 beste wedstrijdklasseringen tellen mee.

H) Sancties
H1) Niet of onvoldoende ingevulde kaarten worden behandeld als niet ingeleverd.
H2) Te laat inleveren betekent niet ingeleverd.
H3) Als blijkt dat een schutter willens en wetens d.m.v. onreglementair handelen een kaart inlevert, volgt diskwalificatie voor die wedstrijd. Onder onreglementair handelen wordt onder andere verstaan, maar beperkt zich niet tot:
H3a) het op foute grootte uitprinten van de kaart,
H3b) het manipuleren van de kaart anders dan het zelf inkleuren van de transparante mouches op de daartoe geëigende kaart,
H3c) het niet correct opstellen van het wapen volgens A7,
H3d) het foutief noteren van de afstand,
H3e) het foutief noteren van de klasse,
H3f) het niet voldoen aan de vraag van de organisatie om enig bewijs te leveren,
H3g) het niet voldoen aan de materiaal eisen,
H3h) indien noodzakelijk besluit de organisatie andere en/of aanvullende sancties te heffen. H4) Na 2 diskwalificaties volgt uitsluiting van verdere deelname aan het kampioenschap.


Druk-, typ- en zetfouten voorbehouden.

De Kaarten vinden jullie in bijlage, het is nu 1 PDF met alle kleuren kaarten er in, dus let op dat je niet jezelf scheel aan het printen bent.

Suggesties voor nieuwigheden zijn natuurlijk altijd welkom.

Veel schiet ende knalplezier!

Bijgesloten bestand(en)


Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#2 Gebruiker is offline   Rik60 Icoon

 • Schutter 2e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Elite members
 • Posts: 513
 • Lid geworden: 25-januari 15
 • Location:De Ronde Venen

Gepost 03 november 2019 - 14:24

Bijgesloten Plaatje

267 punten op K8, de 22 is mis (vindt ik) en dus 5 punten waard.
Daystate Huntsman .177, Hawke 6x, H&N FTT, 10M, opgelegd en zittend aan tafel.

---

Bijgesloten Plaatje

266 punten op K6. de 16 (5punten) & 10 (3 punten).
Weihrauch HW98 .177, Nikki Stirling 6x, JSB Diabolo, 10M. opgelegd en zitten aan tafel.

Deze post is bewerkt door Rik60: 03 november 2019 - 15:21


#3 Gebruiker is offline   johan3 Icoon

 • Gebruiker
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 37
 • Lid geworden: 27-april 17
 • Location:Ichtegem Belgie

Gepost 06 november 2019 - 18:11

Mijn inzending november 2019
Binnen op 10m, klasse K8, rechtstaand voorzijde opgelegd - FX streamline 6,35mm+Zeis 3-12x44AOMC - JSB exact King.25 1,645g
Mijn getelde punten: 284

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje


#4 Gebruiker is offline   Rik Icoon

 • Veilingmeester
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 4127
 • Lid geworden: 18-oktober 09
 • Location:Velsen

Gepost 06 november 2019 - 21:15

Mijn eerste inzendingen voor november!

K1:
Buks: Anschutz 275
Pellet: rondkogel 4,4 mm
Scope: niet
Afstand: 5 meter
Punten: 48
Binnen, zittend, allebogen ondersteund

Geposte afbeelding


K8:
Buks: FX Crown .30
Pellet: JSB 2,90 gr
Scope: Hawke AMX 4-12x40, vergroting 12x
Afstand: 10 meter
Punten: 284
Binnen, zittend voor ondersteund op tac driver, artillery hold

Geposte afbeelding


K9:
Buks: FX Crown .30
Pellet: JSB 2,90 gr
Scope: Hawke AMX 4-12x40, vergroting 12x
Afstand: 15 meter
Punten: 273
Binnen, zittend voor ondersteund op tac driver, artillery hold

Geposte afbeelding

Verstuurd vanaf mijn mobiel
G®oeten, Rik

*Proud member of KiKa Organisatie
*GKG
*SV "De Heerhugowaard"

I never lose. Either I win, or I learn.

"All animals are equal. But some animals are more equal than others." [G. Orwell, Animal Farm]

#5 Gebruiker is offline   Rik Icoon

 • Veilingmeester
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 4127
 • Lid geworden: 18-oktober 09
 • Location:Velsen

Gepost 10 november 2019 - 21:23

Vanavond nog een kaart geschoten:
K7:
Buks: HW77k
Pellet: JSB 0,547, 4,52
Scope: Hawke TAC 30 4,5-14x42, vergroting 14x
Afstand: 15 meter
Punten: 236
Binnen, zittend voor ondersteund op tac driver, artillery hold

Geposte afbeelding

Verstuurd vanaf mijn mobiel
G®oeten, Rik

*Proud member of KiKa Organisatie
*GKG
*SV "De Heerhugowaard"

I never lose. Either I win, or I learn.

"All animals are equal. But some animals are more equal than others." [G. Orwell, Animal Farm]

#6 Gebruiker is offline   P-rey Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 153
 • Lid geworden: 04-januari 18
 • Location:NOORDWIJK ZH

Gepost 11 november 2019 - 17:42

van het weekend maar weer eens tijd genomen en drie kaarten geschoten:

Wapen: HW35 .177
Projectiel: HN FTT 8,64gr
Scope: Hawke Vantage 4-12x50 AO IR @ 9,3x
Afstand: 23m
Klasse: K7
Houding: tafel met zandzak, artillery hold (binnen)
Score: 80

Twee bijzonder afwijkingen op nummer 26 en 30, verder wel ok geschoten.

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje
 • Bijgesloten Plaatje
 • Bijgesloten Plaatje

Deze post is bewerkt door P-rey: 11 november 2019 - 17:47

Most notable players:
Crosman 2289 .22 & 18".177 (2017) 2nd
Haenel 310-4 .173 (2017) 3rd - in revisie
Crosman 2240 .22 + steel breech (2017) 2nd
Gamo Center .177 (2017) 2nd
Benjamin Marauder Gen-2 .25 (2018) 2nd
Crosman 2300S .177 (2018) 3rd
Diana 35 .177, pre '66 (2018) 3rd
HW35 .177, '70-'71 (2018) 3rd

Starter of it all:
Gamo Falcon (1992) 1st, but taken by the police

#7 Gebruiker is offline   P-rey Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 153
 • Lid geworden: 04-januari 18
 • Location:NOORDWIJK ZH

Gepost 11 november 2019 - 17:46

Kaart nummer twee:

Wapen: Benjamin Marauder .25 ongereguleerd
Projectiel: Cometa King 25,40gr
Scope: Hawke Vantage 4-16x50 SF IR @ 10x
Afstand: 23m
Klasse: K9
Houding: tafel met zandzak, artillery hold (binnen)
Score: 193

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje
 • Bijgesloten Plaatje
 • Bijgesloten Plaatje

Most notable players:
Crosman 2289 .22 & 18".177 (2017) 2nd
Haenel 310-4 .173 (2017) 3rd - in revisie
Crosman 2240 .22 + steel breech (2017) 2nd
Gamo Center .177 (2017) 2nd
Benjamin Marauder Gen-2 .25 (2018) 2nd
Crosman 2300S .177 (2018) 3rd
Diana 35 .177, pre '66 (2018) 3rd
HW35 .177, '70-'71 (2018) 3rd

Starter of it all:
Gamo Falcon (1992) 1st, but taken by the police

#8 Gebruiker is offline   P-rey Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 153
 • Lid geworden: 04-januari 18
 • Location:NOORDWIJK ZH

Gepost 11 november 2019 - 17:50

En kaart nummer dire:

Wapen: Crosman 2300S .177
Projectiel: HN Sport Finale Match Pistol 7,56gr
Scope: Aliexpress Reddot 1x
Afstand: 10m
Klasse: K1
Houding: éénhandige, KNSA voorschrift (binnen)
Score: 24

Misschien volgende week nog de scope van de HW35, we zien wel.

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje

Most notable players:
Crosman 2289 .22 & 18".177 (2017) 2nd
Haenel 310-4 .173 (2017) 3rd - in revisie
Crosman 2240 .22 + steel breech (2017) 2nd
Gamo Center .177 (2017) 2nd
Benjamin Marauder Gen-2 .25 (2018) 2nd
Crosman 2300S .177 (2018) 3rd
Diana 35 .177, pre '66 (2018) 3rd
HW35 .177, '70-'71 (2018) 3rd

Starter of it all:
Gamo Falcon (1992) 1st, but taken by the police

#9 Gebruiker is offline   Rik Icoon

 • Veilingmeester
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 4127
 • Lid geworden: 18-oktober 09
 • Location:Velsen

Gepost 11 november 2019 - 18:01

Net geschoten, bij roos 16 heb ik alle scores geraakt, incusief de 0... :D

K6:
Buks: HW77k
Pellet: JSB 0,547, 4,52
Scope: Hawke TAC 30 4,5-14x42, vergroting 14x
Afstand: 10 meter
Punten: 205
Binnen, zittend voor ondersteund op tac driver, artillery hold

Geposte afbeelding

Verstuurd vanaf mijn mobiel
G®oeten, Rik

*Proud member of KiKa Organisatie
*GKG
*SV "De Heerhugowaard"

I never lose. Either I win, or I learn.

"All animals are equal. But some animals are more equal than others." [G. Orwell, Animal Farm]

#10 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 230
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 16 november 2019 - 21:29

Windgenoten in ARTIC,

hierbij dan een niet zo beste kaart voor de klasse K5.

Geschoten met een HW30 mII 4,5 mm
pellet is JSB Exact 0,547 gram 4,52 mm
afstand is 10 meter
buiten geschoten, geen wind, was wel koud Geposte afbeelding
punten: 89

met groet,

Gerhard

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje

Deze post is bewerkt door Gerhard PreciesMis: 16 november 2019 - 21:34

plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

Weihrauchs, Bavaria en Grothaus
Allemaal met een veer

#11 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 230
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 17 november 2019 - 14:29

Goedendag windgenoten,

hierbij nog een kaart voor K7.
geschoten met een HW50s 4,5mm, artilleryhold.
pellet JSB Exact 0,547 gram 4,52mm
afstand is 25 meter en om het te kunnen zien is een Nikko Mountmaster 3-9X40 gebruikt op maximale (9 keer) vergroting.
(maar stiekem is dat maar 8,5 keer Geposte afbeelding )

aantal punten : 184
toch een paar ernstige afzwaaiers van mezelf behalve de 20 en de 22 puntencirkel, die kan ik niet plaatsen voor mijn gevoel.
Zal wel wedstrijdstress zijn, maar goed dat straks de slechtste resultaten weggestreept kunnen worden. Dan gaat het misschien nog wat lijken Geposte afbeelding .
Ook dit is weer buiten geschoten, (kouwe vingers Geposte afbeelding ...) maar gelukkig geen wind....Geposte afbeelding

Ook nog een kleine indruk van onze schietbaan, de hond loopt daar tijdens het schieten niet! Geposte afbeelding
De kogelvanger staat hier op 10 meter maar kan tot op 40 meter gezet worden... Doen we bijna nooit, is veel te ver lopen steedsGeposte afbeelding maar is wel handig bij oefenen voor HFT.



met groet,

Gerhard

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje
 • Bijgesloten Plaatje

Deze post is bewerkt door Gerhard PreciesMis: 17 november 2019 - 16:10

plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

Weihrauchs, Bavaria en Grothaus
Allemaal met een veer

#12 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 230
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 17 november 2019 - 16:37

Windgenoten,

na de koffie en de eerdere post vanmiddag toch de vingers weer warm genoeg om de HW35s de kou in te sturen en nog een keer even te Geposte afbeelding

Ditmaal op 14 meter voor de K6.
scope: Chinese Bushnell 6-24X50 op 14 keer vergroting
pellet: JSB Exact 0,547 gram 4,52mm
houding: artillery hold
219 punten.
Ook weer buiten dus met nog steeds geen wind (tis eigenlijk een perfect mooi dag... Geposte afbeelding om te lopen bijvoorbeeld)

met groet,

Gerhard

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje

plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

Weihrauchs, Bavaria en Grothaus
Allemaal met een veer

#13 Gebruiker is offline   Rik Icoon

 • Veilingmeester
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 4127
 • Lid geworden: 18-oktober 09
 • Location:Velsen

Gepost 23 november 2019 - 14:40

Mijn laatste november inzendingen!

K3:
Buks: Diana 6
Pellet: RWS Meisterkugeln 0,45
Scope: nvt
vergroting nvt
Afstand: 5 meter
Punten: 147
Binnen, zittend 2 handen ondersteund

Geposte afbeelding


K5:
Buks: BSA Airsporter Stutzen
Pellet: JSB 5,52
Scope: nvt
vergroting nvt
Afstand: 10 meter
Punten: 131
Binnen, zittend ondersteund, artillery hold

Geposte afbeelding

Verstuurd vanaf mijn mobiel
G®oeten, Rik

*Proud member of KiKa Organisatie
*GKG
*SV "De Heerhugowaard"

I never lose. Either I win, or I learn.

"All animals are equal. But some animals are more equal than others." [G. Orwell, Animal Farm]

#14 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1132
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 24 november 2019 - 15:54

Hier bij mijn inzending Nov. In k6 en K8
op papier van de k6 staat k9, dit is dus niet goed :D

K:8
Buks: hammerli ar20 ft
Pellet: JSB Exact diabolo 4,5mm
Scope: Hawke 3-9x50 Vortex Crossfire II 6-24x50 (vergroting 9x)
afstand: 10 meter
Punten: 284
Binnen, zittend, voorkant ondersteund

K:6
Buks: HW97k
Pellet: JSB Exact diabolo 4,5mm
Scope: Vortex Crossfire II 6-24x50 (vergroting 9x)
Afstand: 10 meter
Punten: 284
Binnen, zittend, voorkant ondersteund
Hier een twijfel op 16 punten, ik heb hem wel als 16 mee geteld al jullie vinden van niet, dan 284-16=268

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje
 • Bijgesloten Plaatje

In beheer:
Diana mod 24 (4,5mm)
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)
Haenel 310-9 (4,4mm)
The Gat (4,5mm)

#15 Gebruiker is offline   Zhen Net Niet Raak Icoon

 • Gebruiker
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 8
 • Lid geworden: 14-november 19
 • Location:schuinesloot

Gepost 24 november 2019 - 17:44

Hallo mede luchtschutters,

hier is mijn bestand post voor ARTIC November..
Ik heb geschoten met de HW 35 s en ik heb de exact diabolo 0,547gram pellets gebruikt.
Scope Bushnell 6-24x50
Vergroting 24x
Kaliber 4,5
Aantal punten: 173
Afstand 14m
Klasse k6
Weinig tot geen wind

Bijgesloten Plaatje

 • (2 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Dit topic is gesloten

1 Gebruiker(s) lezen dit topic
0 gebruikers, 1 gasten, 0 anonieme gebruikers