Luchtbuks.net: Luchtbuks.net - Hét forum en informatiebron voor luchtschietend Nederland

Ga naar inhoud

 • (2 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Dit topic is gesloten

Artic Januari 2020 ook in het nieuwe jaar, lekker gaatjes maken.

#1 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 211
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 02 januari 2020 - 21:15

Beste Allen,

Hier start de nieuwe maand van de ARTIC. Een kleine aanvulling aan de regels is dat er een een tussenstap is toegevoegd aan bij het missen van de mouche. Het regelement volgt:

Spelregels 6e versie:

A) Algemene regels
A1) Tijdens het meedoen aan deze competitie dient de schutter zich te allen tijde te houden aan de lokale wet- en regelgeving.
A2) Materiaalvereisten: Alleen voor luchtwapens, verder vrij, zie “B) klasses”.
A3) Richtmiddelen, zie “B) klasses”.
A4) Houding: vrij
A5) Kaliber: vrij
A6) Mondingsenergie: zie “B) klasses”.
A7) Wapenondersteuning: vrij, met uitzondering van constructies waarbij het wapen volledig gefixeerd is. *Stelregel: indien het wapen opgesteld is en de schutter neemt afstand van de schietstand en de ondergrond/ondersteuning van het wapen zou worden gekanteld, dan mag het wapen onder geen beding onder een hoek van meer dan 45° in iedere richting uit zichzelf gepositioneerd blijven t.o.v. de ondergrond/ondersteuning waarop het wapen geplaatst is.
A8) Afstand A8a) Afstand trekker tot doel: zie B1),
A8b) er kan bij de puntentelling een correctiefactor worden toegepast, zie F2) A8c) de afstanden worden op de hele meters afgerond.
A9) Locatie: vrij
A10) Wedstrijdtijd: maximaal 1 maand, t.w.: de maand waarin de te schieten kaart wordt bekend gemaakt.
A11) Inschrijven: niet nodig, als je wilt meedoen dan maak je een foto van je geschoten kaart en je combo en levert deze in.
A12) Bij onreglementair handelen volgen er sancties volgens “H) Sancties”

B) Klasses
B1) De schutter kan zich inschrijven in de onderstaande klasses, met in acht neming van de minimale en maximale afstanden:
K1: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, zonder vergrotend richtmiddel; 5 t/m 10 meter
K2: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, met vergrotend richtmiddel; 5 t/m 15 meter
K3: Matchpistolen (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K4: Matchgeweren (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K5: veerbuks zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K6: veerbuks met vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K7: veerbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter (indien in
K9: factor 1,35)
K8: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks, met of zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K9: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter
B2) Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het zijn dat er klasses gecombineerd worden, wegvallen of bijkomen.
B3) Bij twijfel over de klasse bepaalt de organisatie de klasse.

C) De Kaart
C1) Formaat: A4, wordt aangeleverd in PDF en dient op ware grootte te worden uitgeprint.
C1a) Een controle meetbalk van 10 cm zal op de kaart staan.
C1b) Bij twijfel over de printgrootte kan de organisatie om bewijs vragen.
C2) Targets: 15 targets van 50 mm met in elk target een ronde mouche die in diameter varieert van 2 tot 26 mm.
C2a) Bij ieder target staat het aantal punten.
C2b) De plaatsing van de mouche is niet per definitie in het center, dit kan verschillen per maand.
C2c) De volgorde van mouchegrootte met bijbehorende puntentelling kunnen per wedstrijd veranderen.
C2d) De uitlijning van de targets blijft gedurende het toernooi ongewijzigd.
D) Kaarttelling
D1) Bij het bekend maken van de maandelijkse kaart wordt ook het aantal te raken targets bekend gemaakt.
D2) Er mogen niet meer schoten op de totale kaart, dus het gehele A4-tje, te zien zijn dan het aantal te raken targets.
D2a) Bij Ieder schot dat teveel geschoten is op de kaart, komen de corresponderende hoogste scores van die kaart te vervallen.
D3) Bij ieder target staat een puntenaantal. Dit puntenaantal wordt alleen toegekend wanneer de inslag de mouche in dit target heeft geraakt. Er is een maximum van 284 punten te halen.
D3a) Wanneer de inslag binnen de 5 punten ring of deze ring heeft geraakt en schot valt volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 5 punten.
D3b)Wanneer dit niet het geval is, maar schot valt wel volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 3 punten.
D3c) Is de ring geraakt of valt het schot erbuiten, dan worden geen punten toegekend voor dat target.
D3d) Ieder target mag maximaal 1 inslag bevatten. Bij meer dan 1 inslag wordt de laagste score geteld.
D4) bij twijfel volgt voordeel schutter.

E) Inleveren kaart
E1) De kaart dient ingeleverd te worden in de maand waarin deze is gepubliceerd.
E1a) op basis van “eer en geweten”
E1b) 1 kaart per deelnemer per wedstrijd per klasse
E1c) maak een duidelijke foto van je kaart en van je combo en post deze in het speciale topic of stuur deze toe via mail
E1d) er mag maximaal 1 kaart in iedere klasse worden geschoten (dus niet meerdere kaarten schieten en de beste inleveren).
E2)De schutter dient zelf op de kaart en in de post minimaal te vermelden:
E2a) het aantal getelde punten, de eventueel teveel geschoten punten moeten er al van zijn afgetrokken.
E2b) afstand
E2c) klass

F) Puntentelling en klassering
F1) De organisatie controleert het inleveren van de kaart steekproefsgewijs.
F2) Afstandcorrectie
F2a) Er zullen correcties op de punten worden toegepast, deze correcties zijn afhankelijk van de afstand. De formule is als volgt: eindscore = punten op de kaart + (afstand correctiefactor) - 1
F2b) correctiefactoren: K1 1,5 K2 1,5 K3 1,19 K4 1,19 K5 1,5 K6 0 K7 1,30 K8 met vergroting 0 K8 zonder vergroting 1,34 K9 1,19
F3) de organisatie bepaalt de eindtelling.
F4) Wedstrijdklassering
F4a) De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend. degene met de meeste punten krijgt 43 punten degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten etc.
F4b) Indien een of meerdere schutters dezelfde punten op de kaart hebben behaald, zal er een rangorde worden aangehouden op basis van moeilijkheid: 1e – afstand: verder = moeilijker 2e – locatie: buiten = moeilijker 3e – ondersteuning: vrij = moeilijkst, ondersteund = makkelijker 4e – houding: staand = moeilijkst, zittend = makkelijker, liggend = makkelijkst Als dit geen uitsluitsel biedt, volgt er een gedeelde plaats. De schutter die erna komt moet de gedeelde plaatsen boven zich dulden en krijgt de punten zoals deze zouden zijn indien de bovenstaande schutters die de plaats delen, geen gedeelde plaats zouden hebben.
F5) Bekendmaking wedstrijduitslag De uitslag van de wedstrijd zal in de maand erna worden bekend gemaakt, evenals de tussenstand. Hierbij wordt gestreefd dit zo spoedig mogelijk te doen nadat de wedstrijd is geschoten.
F6) Correspondentie omtrent individuele puntentelling, klachten, meningsverschillen etc. dient plaats te vinden door persoonlijk contact en niet openbaar.
Wedstrijdklassering:
De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend.
degene met de meeste punten krijgt 43 punten
degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten
degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten
etc.

G) Het kampioenschap
G1) Duurt 8 maanden, dus 8 kaarten.
G2) 5 beste wedstrijdklasseringen tellen mee.

H) Sancties
H1) Niet of onvoldoende ingevulde kaarten worden behandeld als niet ingeleverd.
H2) Te laat inleveren betekent niet ingeleverd.
H3) Als blijkt dat een schutter willens en wetens d.m.v. onreglementair handelen een kaart inlevert, volgt diskwalificatie voor die wedstrijd. Onder onreglementair handelen wordt onder andere verstaan, maar beperkt zich niet tot:
H3a) het op foute grootte uitprinten van de kaart,
H3b) het manipuleren van de kaart anders dan het zelf inkleuren van de transparante mouches op de daartoe geëigende kaart,
H3c) het niet correct opstellen van het wapen volgens A7,
H3d) het foutief noteren van de afstand,
H3e) het foutief noteren van de klasse,
H3f) het niet voldoen aan de vraag van de organisatie om enig bewijs te leveren,
H3g) het niet voldoen aan de materiaal eisen,
H3h) indien noodzakelijk besluit de organisatie andere en/of aanvullende sancties te heffen. H4) Na 2 diskwalificaties volgt uitsluiting van verdere deelname aan het kampioenschap.


Druk-, typ- en zetfouten voorbehouden.

De Kaarten vinden jullie in bijlage, het is nu 1 PDF met alle kleuren kaarten er in, dus let op dat je niet jezelf scheel aan het printen bent.

Suggesties voor nieuwigheden zijn natuurlijk altijd welkom.

Veel schiet ende knalplezier!

Kaarten Januari 2020
Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78
BSA Supersporter 4,5

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#2 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 211
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 02 januari 2020 - 21:18

Gelijk ook maar de eerste kaart die ik geschoten heb:

K1
Buks: Diana 5
Pellet: RWs meisterkugeln 4.5
Afstand: 7 meter
Punten: 77
Binnen vrij staand.

K1
Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78
BSA Supersporter 4,5

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#3 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 244
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 08 januari 2020 - 18:39

het gaat nog niet hard hier.... Geposte afbeelding Geposte afbeelding

direct morgen even de kaart afdrukken, kunnen we dit weekend productief wat lood naar voren jagen Geposte afbeelding .
plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

Weihrauchs, Bavaria en Grothaus
Allemaal met een veer

#4 Gebruiker is offline   Rik Icoon

 • Veilingmeester
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 4142
 • Lid geworden: 18-oktober 09
 • Location:Velsen

Gepost 08 januari 2020 - 18:43

Heb gisteren een kaartje op 100m geschoten, maar nog geen tijd om te posten...
G®oeten, Rik

*Proud member of KiKa Organisatie
*GKG
*SV "De Heerhugowaard"

I never lose. Either I win, or I learn.

"All animals are equal. But some animals are more equal than others." [G. Orwell, Animal Farm]

#5 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 244
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 08 januari 2020 - 18:48

En even terugkomen op de kaart K1 van Robby Geposte afbeelding :

lijkt me dat de 14 toch raak is....
en de 13 is wat moeilijker te zien maar dat lijkt me ook raak.
(het rondje van de loodafzet raakt toch de mouche...)

Misschien moet ik toch ook pistool erbij aanschaffen, gewoon om eens te zien hoe dat is Geposte afbeelding

Gerhard

Deze post is bewerkt door Gerhard PreciesMis: 08 januari 2020 - 18:48

plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

Weihrauchs, Bavaria en Grothaus
Allemaal met een veer

#6 Gebruiker is offline   Rik60 Icoon

 • Schutter 2e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Elite members
 • Posts: 521
 • Lid geworden: 25-januari 15
 • Location:De Ronde Venen

Gepost 09 januari 2020 - 15:39

Bijgesloten Plaatje

Mijn inzending K8, zittend en voorhout opgelegd geschoten, 271 punten. :)

Bijgesloten Plaatje

Mijn inzending K6, zittend en voorhout opgelegd geschoten, 253 punten. :D

Deze post is bewerkt door Rik60: 09 januari 2020 - 16:09


#7 Gebruiker is offline   Jackwoodenshoe Icoon

 • Schutter
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 46
 • Lid geworden: 12-december 15
 • Location:Weert

Gepost 10 januari 2020 - 14:42

Mijn eerste deelname na aanschaf FWB 300s, overcompleet kijkertje DBS 3-9 erop gezet en daarna na wat proefschieten mijn kans gewaagd.
Voorhout ondersteund op schietzak, pellet restje wat bij de buks zat.

Ben tevreden met deze kaart, smaakt naar meer.

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje


#8 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 211
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 12 januari 2020 - 08:53

de 14 heb je gelijk Gerard, de 13 zal ik de echte kaart er eens voor bijpakken, maar ik denk dat ik die gewoon op 5 laatstaan. Een pistool is leuk, maar er zit verschrikkelink veel verschil in, voor mijn gevoel meer dan in geweren. De diana is fantastisch, net als de door mij geadoreerde HW. Ik heb vanwege het legaliteits probleem van de hw toch voor een gamo pr 45 gekozen, maar die gaat van de week open om de trekker te verbeteren. ik ben blij dat ik een auto met trekhaak heb om die om te krijgen.
Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78
BSA Supersporter 4,5

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#9 Gebruiker is offline   HaWee Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 273
 • Lid geworden: 16-november 13
 • Location:Oldambt

Gepost 12 januari 2020 - 09:48

Bekijk Post RobbyG, op 12 januari 2020 - 08:53, zei:

de 14 heb je gelijk Gerard, de 13 zal ik de echte kaart er eens voor bijpakken, maar ik denk dat ik die gewoon op 5 laatstaan. Een pistool is leuk, maar er zit verschrikkelink veel verschil in, voor mijn gevoel meer dan in geweren. De diana is fantastisch, net als de door mij geadoreerde HW. Ik heb vanwege het legaliteits probleem van de hw toch voor een gamo pr 45 gekozen, maar die gaat van de week open om de trekker te verbeteren. ik ben blij dat ik een auto met trekhaak heb om die om te krijgen.


Ik lees regelmatig mee op dit topic, want thuis schieten is toch wel het leukst en misschien zend ik ook nog wel eens een kaart in... wie weet. Maar toen ik bovenstaande las moest ik even off-topic inbreken, vergeef mij, maar dat pistool heb ik ook en die mod heb ik onlangs ook gedaan, als volgt:

Geposte afbeelding

Van de veer die je in z'n geheel ziet heb ik het rechteroog iets verbogen zodat de veer los ca. 3mm langer is. Op de contactvlakken van de sears (bij de twee onderste pijlen) heb ik wat molykote gedaan. Ook op het glijvlak van de plastic U op de stalen pal (bovenaan de foto) zit nu wat molykote. De trekker beweegt nu redelijk vloeiend en gaat goed voorspelbaar, niet te zwaar af. Een simpele ingreep en een hele verbetering, maar het zal nooit een matchtrekker worden he... ;)

Deze post is bewerkt door HaWee: 12 januari 2020 - 10:20

in gebruik: 2x Hämmerli AP40 / Gamo PR-45 / AirArms S200 hft / Weihrauch HW50s / Weihrauch HW55s
in verkoop: BSA Lightning XL SE GRT 4.5 11J / Walther RM8 Varmint 5.5 30J

#10 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 244
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 12 januari 2020 - 11:20

Bekijk Post RobbyG, op 12 januari 2020 - 08:53, zei:

de 14 heb je gelijk Gerard, de 13 zal ik de echte kaart er eens voor bijpakken, maar ik denk dat ik die gewoon op 5 laatstaan.

:good:

Bekijk Post RobbyG, op 12 januari 2020 - 08:53, zei:

Een pistool is leuk, maar er zit verschrikkelink veel verschil in, voor mijn gevoel meer dan in geweren. De diana is fantastisch, net als de door mij geadoreerde HW. Ik heb vanwege het legaliteits probleem van de hw toch voor een gamo pr 45 gekozen, maar die gaat van de week open om de trekker te verbeteren. ik ben blij dat ik een auto met trekhaak heb om die om te krijgen.


Geposte afbeelding Geposte afbeelding Geposte afbeelding
plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

Weihrauchs, Bavaria en Grothaus
Allemaal met een veer

#11 Gebruiker is offline   Rik Icoon

 • Veilingmeester
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 4142
 • Lid geworden: 18-oktober 09
 • Location:Velsen

Gepost 12 januari 2020 - 17:12

Hier is ie dan hoor, de eerste van mij in 2020!
K9:
Buks: FX Crown .30
Pellet: JSB 2,90 gr
Scope: Athlon Ares BTR 4,5-27×56
Afstand: 100 meter
Punten: 85
Binnen, SV, aan tafel, voor op bipod, achter ondersteund door hand.

Geposte afbeelding

Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
G®oeten, Rik

*Proud member of KiKa Organisatie
*GKG
*SV "De Heerhugowaard"

I never lose. Either I win, or I learn.

"All animals are equal. But some animals are more equal than others." [G. Orwell, Animal Farm]

#12 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 244
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 12 januari 2020 - 20:03

Bekijk Post Rik, op 12 januari 2020 - 17:12, zei:

Hier is ie dan hoor, de eerste van mij in 2020!
K9:
Buks: FX Crown .30
Pellet: JSB 2,90 gr
Scope: Athlon Ares BTR 4,5-27×56
Afstand: 100 meter
Punten: 85
Binnen, SV, aan tafel, voor op bipod, achter ondersteund door hand.


mooi Rik, 100m Geposte afbeelding :good:

is volgens mij in ARTIC nog niet eerder gedaan... :respect:
plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

Weihrauchs, Bavaria en Grothaus
Allemaal met een veer

#13 Gebruiker is offline   Rik Icoon

 • Veilingmeester
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 4142
 • Lid geworden: 18-oktober 09
 • Location:Velsen

Gepost 12 januari 2020 - 21:04

Bekijk Post Gerhard PreciesMis, op 12 januari 2020 - 20:03, zei:

mooi Rik, 100m Geposte afbeelding :good:

is volgens mij in ARTIC nog niet eerder gedaan... :respect:
Ik heb vorig seizoen een aantal kaarten op 100 m ingestuurd. Maar dan richt je niet meer op de mouche hoor, maar op de 3-cirkel. Als je een mouche raakt is dat meer geluk dan wijsheid (voor mij dan he).
G®oeten, Rik

*Proud member of KiKa Organisatie
*GKG
*SV "De Heerhugowaard"

I never lose. Either I win, or I learn.

"All animals are equal. But some animals are more equal than others." [G. Orwell, Animal Farm]

#14 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 244
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 13 januari 2020 - 12:23

Bekijk Post Rik, op 12 januari 2020 - 21:04, zei:

Ik heb vorig seizoen een aantal kaarten op 100 m ingestuurd. Maar dan richt je niet meer op de mouche hoor, maar op de 3-cirkel. Als je een mouche raakt is dat meer geluk dan wijsheid (voor mij dan he).


Ik zal je wat scherper in de gaten houden, ik heb totaal gemist dat je al eerder 100m hebt gedaan Geposte afbeelding .
Enneuh, ik blijf het knap vinden, ik denk dat ik het papier niet eens zou raken laat staan de 3-cirkel... Geposte afbeelding
plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

Weihrauchs, Bavaria en Grothaus
Allemaal met een veer

#15 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 244
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 18 januari 2020 - 17:12

Windgenoten,

hierbij dan een kaart op de giga afstand van 10 meter ( = 10% van 100 meter Geposte afbeelding )

geschoten met een HW30s 4,5mm keep/korrel
pellet is een JSB Exact 4,51mm
net op het eind van de middag geschoten, eigenlijk geen wind wel verrekt kouwe fikken, ik kon de pellets bijna niet in de loop krijgen...Geposte afbeelding
geschoten van onze schietbank, vanaf zandzakje met hand onder de kolf.

121 punten

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje
 • Bijgesloten Plaatje

Deze post is bewerkt door Gerhard PreciesMis: 18 januari 2020 - 17:36

plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

Weihrauchs, Bavaria en Grothaus
Allemaal met een veer

 • (2 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Dit topic is gesloten

1 Gebruiker(s) lezen dit topic
0 gebruikers, 1 gasten, 0 anonieme gebruikers