Luchtbuks.net: Luchtbuks.net - Hét forum en informatiebron voor luchtschietend Nederland

Ga naar inhoud

 • (2 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Dit topic is gesloten

Artic Februari 2020

#1 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Geweerschutter+
 • Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 75
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 02 februari 2020 - 10:25

Hallo medewind ejectoren,

Hierbij de kaarten voor februari.

Beste Allen,

Hier start de nieuwe maand van de ARTIC. Een kleine aanvulling aan de regels is dat er een een tussenstap is toegevoegd aan bij het missen van de mouche. Het regelement volgt:

Spelregels 6e versie:

A) Algemene regels
A1) Tijdens het meedoen aan deze competitie dient de schutter zich te allen tijde te houden aan de lokale wet- en regelgeving.
A2) Materiaalvereisten: Alleen voor luchtwapens, verder vrij, zie “B) klasses”.
A3) Richtmiddelen, zie “B) klasses”.
A4) Houding: vrij
A5) Kaliber: vrij
A6) Mondingsenergie: zie “B) klasses”.
A7) Wapenondersteuning: vrij, met uitzondering van constructies waarbij het wapen volledig gefixeerd is. *Stelregel: indien het wapen opgesteld is en de schutter neemt afstand van de schietstand en de ondergrond/ondersteuning van het wapen zou worden gekanteld, dan mag het wapen onder geen beding onder een hoek van meer dan 45° in iedere richting uit zichzelf gepositioneerd blijven t.o.v. de ondergrond/ondersteuning waarop het wapen geplaatst is.
A8) Afstand A8a) Afstand trekker tot doel: zie B1),
A8b) er kan bij de puntentelling een correctiefactor worden toegepast, zie F2) A8c) de afstanden worden op de hele meters afgerond.
A9) Locatie: vrij
A10) Wedstrijdtijd: maximaal 1 maand, t.w.: de maand waarin de te schieten kaart wordt bekend gemaakt.
A11) Inschrijven: niet nodig, als je wilt meedoen dan maak je een foto van je geschoten kaart en je combo en levert deze in.
A12) Bij onreglementair handelen volgen er sancties volgens “H) Sancties”

B) Klasses
B1) De schutter kan zich inschrijven in de onderstaande klasses, met in acht neming van de minimale en maximale afstanden:
K1: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, zonder vergrotend richtmiddel; 5 t/m 10 meter
K2: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, met vergrotend richtmiddel; 5 t/m 15 meter
K3: Matchpistolen (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K4: Matchgeweren (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K5: veerbuks zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K6: veerbuks met vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K7: veerbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter (indien in
K9: factor 1,35)
K8: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks, met of zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K9: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter
B2) Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het zijn dat er klasses gecombineerd worden, wegvallen of bijkomen.
B3) Bij twijfel over de klasse bepaalt de organisatie de klasse.

C) De Kaart
C1) Formaat: A4, wordt aangeleverd in PDF en dient op ware grootte te worden uitgeprint.
C1a) Een controle meetbalk van 10 cm zal op de kaart staan.
C1b) Bij twijfel over de printgrootte kan de organisatie om bewijs vragen.
C2) Targets: 15 targets van 50 mm met in elk target een ronde mouche die in diameter varieert van 2 tot 26 mm.
C2a) Bij ieder target staat het aantal punten.
C2b) De plaatsing van de mouche is niet per definitie in het center, dit kan verschillen per maand.
C2c) De volgorde van mouchegrootte met bijbehorende puntentelling kunnen per wedstrijd veranderen.
C2d) De uitlijning van de targets blijft gedurende het toernooi ongewijzigd.
D) Kaarttelling
D1) Bij het bekend maken van de maandelijkse kaart wordt ook het aantal te raken targets bekend gemaakt.
D2) Er mogen niet meer schoten op de totale kaart, dus het gehele A4-tje, te zien zijn dan het aantal te raken targets.
D2a) Bij Ieder schot dat teveel geschoten is op de kaart, komen de corresponderende hoogste scores van die kaart te vervallen.
D3) Bij ieder target staat een puntenaantal. Dit puntenaantal wordt alleen toegekend wanneer de inslag de mouche in dit target heeft geraakt. Er is een maximum van 284 punten te halen.
D3a) Wanneer de inslag binnen de 5 punten ring of deze ring heeft geraakt en schot valt volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 5 punten.
D3b)Wanneer dit niet het geval is, maar schot valt wel volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 3 punten.
D3c) Is de ring geraakt of valt het schot erbuiten, dan worden geen punten toegekend voor dat target.
D3d) Ieder target mag maximaal 1 inslag bevatten. Bij meer dan 1 inslag wordt de laagste score geteld.
D4) bij twijfel volgt voordeel schutter.

E) Inleveren kaart
E1) De kaart dient ingeleverd te worden in de maand waarin deze is gepubliceerd.
E1a) op basis van “eer en geweten”
E1b) 1 kaart per deelnemer per wedstrijd per klasse
E1c) maak een duidelijke foto van je kaart en van je combo en post deze in het speciale topic of stuur deze toe via mail
E1d) er mag maximaal 1 kaart in iedere klasse worden geschoten (dus niet meerdere kaarten schieten en de beste inleveren).
E2)De schutter dient zelf op de kaart en in de post minimaal te vermelden:
E2a) het aantal getelde punten, de eventueel teveel geschoten punten moeten er al van zijn afgetrokken.
E2b) afstand
E2c) klass

F) Puntentelling en klassering
F1) De organisatie controleert het inleveren van de kaart steekproefsgewijs.
F2) Afstandcorrectie
F2a) Er zullen correcties op de punten worden toegepast, deze correcties zijn afhankelijk van de afstand. De formule is als volgt: eindscore = punten op de kaart + (afstand correctiefactor) - 1
F2b) correctiefactoren: K1 1,5 K2 1,5 K3 1,19 K4 1,19 K5 1,5 K6 0 K7 1,30 K8 met vergroting 0 K8 zonder vergroting 1,34 K9 1,19
F3) de organisatie bepaalt de eindtelling.
F4) Wedstrijdklassering
F4a) De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend. degene met de meeste punten krijgt 43 punten degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten etc.
F4b) Indien een of meerdere schutters dezelfde punten op de kaart hebben behaald, zal er een rangorde worden aangehouden op basis van moeilijkheid: 1e – afstand: verder = moeilijker 2e – locatie: buiten = moeilijker 3e – ondersteuning: vrij = moeilijkst, ondersteund = makkelijker 4e – houding: staand = moeilijkst, zittend = makkelijker, liggend = makkelijkst Als dit geen uitsluitsel biedt, volgt er een gedeelde plaats. De schutter die erna komt moet de gedeelde plaatsen boven zich dulden en krijgt de punten zoals deze zouden zijn indien de bovenstaande schutters die de plaats delen, geen gedeelde plaats zouden hebben.
F5) Bekendmaking wedstrijduitslag De uitslag van de wedstrijd zal in de maand erna worden bekend gemaakt, evenals de tussenstand. Hierbij wordt gestreefd dit zo spoedig mogelijk te doen nadat de wedstrijd is geschoten.
F6) Correspondentie omtrent individuele puntentelling, klachten, meningsverschillen etc. dient plaats te vinden door persoonlijk contact en niet openbaar.
Wedstrijdklassering:
De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend.
degene met de meeste punten krijgt 43 punten
degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten
degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten
etc.

G) Het kampioenschap
G1) Duurt 8 maanden, dus 8 kaarten.
G2) 5 beste wedstrijdklasseringen tellen mee.

H) Sancties
H1) Niet of onvoldoende ingevulde kaarten worden behandeld als niet ingeleverd.
H2) Te laat inleveren betekent niet ingeleverd.
H3) Als blijkt dat een schutter willens en wetens d.m.v. onreglementair handelen een kaart inlevert, volgt diskwalificatie voor die wedstrijd. Onder onreglementair handelen wordt onder andere verstaan, maar beperkt zich niet tot:
H3a) het op foute grootte uitprinten van de kaart,
H3b) het manipuleren van de kaart anders dan het zelf inkleuren van de transparante mouches op de daartoe geëigende kaart,
H3c) het niet correct opstellen van het wapen volgens A7,
H3d) het foutief noteren van de afstand,
H3e) het foutief noteren van de klasse,
H3f) het niet voldoen aan de vraag van de organisatie om enig bewijs te leveren,
H3g) het niet voldoen aan de materiaal eisen,
H3h) indien noodzakelijk besluit de organisatie andere en/of aanvullende sancties te heffen. H4) Na 2 diskwalificaties volgt uitsluiting van verdere deelname aan het kampioenschap.


Druk-, typ- en zetfouten voorbehouden.

De Kaarten vinden jullie in bijlage, het is nu 1 PDF met alle kleuren kaarten er in, dus let op dat je niet jezelf scheel aan het printen bent.

Suggesties voor nieuwigheden zijn natuurlijk altijd welkom.

Veel schiet ende knalplezier!

En verdorie Rob, doe er ook eens wat aan;) Het pistool is nu in ieder geval enigszins acceptabel aan het worden.

Bijgesloten bestand(en)


Gamo Coyote 5,5
Bakail MP-61

Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#2 Gebruiker is offline   Rik60 Icoon

 • Schutter 2e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Elite members
 • Posts: 502
 • Lid geworden: 25-januari 15
 • Location:De Ronde Venen

Gepost 02 februari 2020 - 14:47

Okay hier is mijn K8 voor februari 2020.
Daystate Huntsman, Hawke 6x
Zittend met ondersteuning op 10 meter, 265 punten.
Jullie mogen oordelen of de 14 en 15 wel of niet roos zijn.
Ik heb 5 punten geteld voor elk.
Bijgesloten Plaatje

Deze post is bewerkt door Rik60: 02 februari 2020 - 14:48


#3 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1052
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 02 februari 2020 - 16:39

Bekijk Post Rik60, op 02 februari 2020 - 14:47, zei:

Okay hier is mijn K8 voor februari 2020.
Daystate Huntsman, Hawke 6x
Zittend met ondersteuning op 10 meter, 265 punten.
Jullie mogen oordelen of de 14 en 15 wel of niet roos zijn.
Ik heb 5 punten geteld voor elk.
Bijlage artic_feb202_rik60.jpg

Als ik het goed zie, is de 14 gewoon raak dus 14 punten. Maar de 15 is naar mijn menig 0 punten :( omdat de dikke zwarte ring doorboord is, en volgens mij is dat dan 0.
Maar goed, ik beslis niet, ik vertel alleen wat ik denk :D :D Maar dan ga je er wel op vooruit :D
In beheer:
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Diana mod 24 (4,5mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)

#4 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1052
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 02 februari 2020 - 16:44

Voor in de K8
Buks: hammerli ar20 ft
Pellet: JSB Exact diabolo 4,5mm
Scope: Hawke 3-9x50
afstand: 10 meter
Punten:255

De 26 roos is erg leuk, deze zal doorslaggevend zijn voor de punten denk ik.
Voor mij is de 13 dan weer erg jammer vandaar iets minder punten :(

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje

In beheer:
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Diana mod 24 (4,5mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)

#5 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1052
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 02 februari 2020 - 16:49

K6
Buks:HW97k
Pellet: JSB Exact diabolo 4,5mm
Scope: Hawke vantage 11x vergroot
afstand: 10 meter
Punten:284


Omdat de andere kaart de 26 roos niet lukte heb ik op deze de gok niet genomen, echter schoot ik iets te hoog waar door hij net wel viel :D :D :D :D :D :D :D
Maar zoals ik al zei, de 26 roos is een leuke uitdaging :D

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje

Deze post is bewerkt door Aartmans: 02 februari 2020 - 16:53

In beheer:
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Diana mod 24 (4,5mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)

#6 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Geweerschutter+
 • Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 75
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 02 februari 2020 - 17:20

Je bent er in elk geval lekker vroeg bij😀
Gamo Coyote 5,5
Bakail MP-61

Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#7 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1052
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 02 februari 2020 - 17:39

Bekijk Post RobbyG, op 02 februari 2020 - 17:20, zei:

Je bent er in elk geval lekker vroeg bij😀


Dan kregen we toch extra punten :)
1e tot de 10e dag 5 punten extra
11e tot de 20e dag 3 punten extra
en de laatste dagen van de maand 0 punten extra
:D :D :D
Ik kijk al weer uit naar Maart :D
In beheer:
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Diana mod 24 (4,5mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)

#8 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Geweerschutter+
 • Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 75
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 17 februari 2020 - 20:56

Nou ik schaam me eigenlijk dat ik deze kaart erop zet. heel constant net ernaast:D

Voor in de K9
Gamo coyote 5,5
Pellet: JSB Exact 5.5
Gamo 3-9x40
50 meter
97 punten

Kaart februari
Gamo Coyote 5,5
Bakail MP-61

Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#9 Gebruiker is offline   Jackwoodenshoe Icoon

 • Gebruiker
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 39
 • Lid geworden: 12-december 15
 • Location:Weert

Gepost 19 februari 2020 - 13:00

Hierbij mijn kaart. Zittend geschoten met voorzijde buks gesteund. Nieuwe Scope gemonteerd en na even inschieten dit resultaat.

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje


#10 Gebruiker is online   Rik Icoon

 • Veilingmeester
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 4098
 • Lid geworden: 18-oktober 09
 • Location:Velsen

Gepost 24 februari 2020 - 17:22

Niet mijn beste score, mja...

K7:
Buks: HW77k
Pellet: JSB 0,547, 4,53
Scope: Hawke TAC 30 4,5-14x42, vergroting 14x
Afstand: 15 meter
Punten: 202
Binnen, zittend voor ondersteund op tac driver, artillery hold

Geposte afbeelding


K8:
Buks: FX Crown .30
Pellet: JSB 2,90 gr
Scope: Hawke AMX 4-12x40, vergroting 12x
Afstand: 10 meter
Punten: 213
Binnen, zittend voor ondersteund op tac driver, artillery hold

Geposte afbeelding


K9:
Buks: FX Crown .30
Pellet: JSB 2,90 gr
Scope: Hawke AMX 4-12x40, vergroting 12x
Afstand: 15 meter
Punten: 261
Binnen, zittend voor ondersteund op tac driver, artillery hold

Geposte afbeelding

Deze post is bewerkt door Rik: 24 februari 2020 - 17:25

G®oeten, Rik

*Proud member of KiKa Organisatie
*GKG
*SV "De Heerhugowaard"

I never lose. Either I win, or I learn.

"All animals are equal. But some animals are more equal than others." [G. Orwell, Animal Farm]

#11 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 214
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 24 februari 2020 - 20:23

hey windgenoot Rik,

je kaarten corresponderen niet echt met het commentaar dat je er boven schrijft....
2 keer k9 en een K7 als kaart?? en je schrijft K7, K8 en K9...

maar het zijn wel goede kaarten, daar ben ik nog lang niet.


maar wat zeg ik eigenlijk Geposte afbeelding ik heb helemaal nog niks ingeleverd, nog niet eens geschoten Geposte afbeelding
Ik kan alleen maar buiten Geposte afbeelding en door de week is het vrijwel windstil... maar dan werk ik voor de betalende baasGeposte afbeelding
En als ik dan voor de niet betalende baas wat rond het huis lummel dan waait het weer hard Geposte afbeelding Geposte afbeelding
en volgend weekend wordt het niet beter (zeggen ze op het weerbericht) Geposte afbeelding

het is dus KWW

Gerhard

Deze post is bewerkt door Gerhard PreciesMis: 24 februari 2020 - 20:26

plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

Weihrauchs, Bavaria en Grothaus
Allemaal met een veer

#12 Gebruiker is online   Rik Icoon

 • Veilingmeester
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 4098
 • Lid geworden: 18-oktober 09
 • Location:Velsen

Gepost 24 februari 2020 - 23:17

Bekijk Post Gerhard PreciesMis, op 24 februari 2020 - 20:23, zei:

hey windgenoot Rik,

je kaarten corresponderen niet echt met het commentaar dat je er boven schrijft....
2 keer k9 en een K7 als kaart?? en je schrijft K7, K8 en K9...

maar het zijn wel goede kaarten, daar ben ik nog lang niet.


maar wat zeg ik eigenlijk Geposte afbeelding ik heb helemaal nog niks ingeleverd, nog niet eens geschoten Geposte afbeelding
Ik kan alleen maar buiten Geposte afbeelding en door de week is het vrijwel windstil... maar dan werk ik voor de betalende baasGeposte afbeelding
En als ik dan voor de niet betalende baas wat rond het huis lummel dan waait het weer hard Geposte afbeelding Geposte afbeelding
en volgend weekend wordt het niet beter (zeggen ze op het weerbericht) Geposte afbeelding

het is dus KWW

Gerhard
Oeps, per ongeluk 2x mijn k9 gepost!

Hierbij de k8:

Geposte afbeelding(verstuurd vanaf mijn mobiel)
G®oeten, Rik

*Proud member of KiKa Organisatie
*GKG
*SV "De Heerhugowaard"

I never lose. Either I win, or I learn.

"All animals are equal. But some animals are more equal than others." [G. Orwell, Animal Farm]

#13 Gebruiker is online   Rik Icoon

 • Veilingmeester
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 4098
 • Lid geworden: 18-oktober 09
 • Location:Velsen

Gepost 26 februari 2020 - 18:40

K6:
Buks: HW77k
Pellet: JSB 0,547, 4,53
Scope: Hawke TAC 30 4,5-14x42, vergroting 14x
Afstand: 10 meter
Punten: 206
Binnen, zittend voor ondersteund op tac driver, artillery hold

Geposte afbeelding

(verstuurd vanaf mijn mobiel)
G®oeten, Rik

*Proud member of KiKa Organisatie
*GKG
*SV "De Heerhugowaard"

I never lose. Either I win, or I learn.

"All animals are equal. But some animals are more equal than others." [G. Orwell, Animal Farm]

#14 Gebruiker is offline   johan3 Icoon

 • Gebruiker
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 34
 • Lid geworden: 27-april 17
 • Location:Ichtegem Belgie

Gepost 27 februari 2020 - 08:48

Mijn inzending februari 2020
Binnen op 10m, klasse K8, rechtstaand voorzijde opgelegd - FX streamline 6,35mm+Zeis 3-12x44AOMC - JSB exact King.25 1,645g
Mijn getelde punten: 284

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje


#15 Gebruiker is offline   Rik60 Icoon

 • Schutter 2e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Elite members
 • Posts: 502
 • Lid geworden: 25-januari 15
 • Location:De Ronde Venen

Gepost 27 februari 2020 - 13:39

Bekijk Post johan3, op 27 februari 2020 - 08:48, zei:

Mijn inzending februari 2020
Binnen op 10m, klasse K8, rechtstaand voorzijde opgelegd - FX streamline 6,35mm+Zeis 3-12x44AOMC - JSB exact King.25 1,645g
Mijn getelde punten: 284


De 12, 13 en 26 zijn in mijn ogen een twijfel geval, ben benieuwd wat de wedstrijdleiding hier mee doet.
Maar ik meld ook even dat ik stop met K6 schieten, ik beweeg fysiek te veel voor een veerbuks.
Ik beweeg te veel op en neer, zelfs met het voorhout op een steun gaat het niet echt lekker meer.
In maart probeer ik nog wel de K8 kaart te schieten met de Huntsman. :)

 • (2 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Dit topic is gesloten

1 Gebruiker(s) lezen dit topic
0 gebruikers, 1 gasten, 0 anonieme gebruikers