Luchtbuks.net: Luchtbuks.net - Hét forum en informatiebron voor luchtschietend Nederland

Ga naar inhoud

 • (3 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Je kunt niet antwoorden op deze topic

Artic Maart 20202 Lekkah knalluh

#1 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Geweerschutter+
 • Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 75
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 01 maart 2020 - 13:15

este Allen,

Hier start de nieuwe maand van de ARTIC. Een kleine aanvulling aan de regels is dat er een een tussenstap is toegevoegd aan bij het missen van de mouche. Het regelement volgt:

Spelregels 6e versie:

A) Algemene regels
A1) Tijdens het meedoen aan deze competitie dient de schutter zich te allen tijde te houden aan de lokale wet- en regelgeving.
A2) Materiaalvereisten: Alleen voor luchtwapens, verder vrij, zie “B) klasses”.
A3) Richtmiddelen, zie “B) klasses”.
A4) Houding: vrij
A5) Kaliber: vrij
A6) Mondingsenergie: zie “B) klasses”.
A7) Wapenondersteuning: vrij, met uitzondering van constructies waarbij het wapen volledig gefixeerd is. *Stelregel: indien het wapen opgesteld is en de schutter neemt afstand van de schietstand en de ondergrond/ondersteuning van het wapen zou worden gekanteld, dan mag het wapen onder geen beding onder een hoek van meer dan 45° in iedere richting uit zichzelf gepositioneerd blijven t.o.v. de ondergrond/ondersteuning waarop het wapen geplaatst is.
A8) Afstand A8a) Afstand trekker tot doel: zie B1),
A8b) er kan bij de puntentelling een correctiefactor worden toegepast, zie F2) A8c) de afstanden worden op de hele meters afgerond.
A9) Locatie: vrij
A10) Wedstrijdtijd: maximaal 1 maand, t.w.: de maand waarin de te schieten kaart wordt bekend gemaakt.
A11) Inschrijven: niet nodig, als je wilt meedoen dan maak je een foto van je geschoten kaart en je combo en levert deze in.
A12) Bij onreglementair handelen volgen er sancties volgens “H) Sancties”

B) Klasses
B1) De schutter kan zich inschrijven in de onderstaande klasses, met in acht neming van de minimale en maximale afstanden:
K1: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, zonder vergrotend richtmiddel; 5 t/m 10 meter
K2: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, met vergrotend richtmiddel; 5 t/m 15 meter
K3: Matchpistolen (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K4: Matchgeweren (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K5: veerbuks zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K6: veerbuks met vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K7: veerbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter (indien in
K9: factor 1,35)
K8: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks, met of zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K9: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter
B2) Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het zijn dat er klasses gecombineerd worden, wegvallen of bijkomen.
B3) Bij twijfel over de klasse bepaalt de organisatie de klasse.

C) De Kaart
C1) Formaat: A4, wordt aangeleverd in PDF en dient op ware grootte te worden uitgeprint.
C1a) Een controle meetbalk van 10 cm zal op de kaart staan.
C1b) Bij twijfel over de printgrootte kan de organisatie om bewijs vragen.
C2) Targets: 15 targets van 50 mm met in elk target een ronde mouche die in diameter varieert van 2 tot 26 mm.
C2a) Bij ieder target staat het aantal punten.
C2b) De plaatsing van de mouche is niet per definitie in het center, dit kan verschillen per maand.
C2c) De volgorde van mouchegrootte met bijbehorende puntentelling kunnen per wedstrijd veranderen.
C2d) De uitlijning van de targets blijft gedurende het toernooi ongewijzigd.
D) Kaarttelling
D1) Bij het bekend maken van de maandelijkse kaart wordt ook het aantal te raken targets bekend gemaakt.
D2) Er mogen niet meer schoten op de totale kaart, dus het gehele A4-tje, te zien zijn dan het aantal te raken targets.
D2a) Bij Ieder schot dat teveel geschoten is op de kaart, komen de corresponderende hoogste scores van die kaart te vervallen.
D3) Bij ieder target staat een puntenaantal. Dit puntenaantal wordt alleen toegekend wanneer de inslag de mouche in dit target heeft geraakt. Er is een maximum van 284 punten te halen.
D3a) Wanneer de inslag binnen de 5 punten ring of deze ring heeft geraakt en schot valt volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 5 punten.
D3b)Wanneer dit niet het geval is, maar schot valt wel volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 3 punten.
D3c) Is de ring geraakt of valt het schot erbuiten, dan worden geen punten toegekend voor dat target.
D3d) Ieder target mag maximaal 1 inslag bevatten. Bij meer dan 1 inslag wordt de laagste score geteld.
D4) bij twijfel volgt voordeel schutter.

E) Inleveren kaart
E1) De kaart dient ingeleverd te worden in de maand waarin deze is gepubliceerd.
E1a) op basis van “eer en geweten”
E1b) 1 kaart per deelnemer per wedstrijd per klasse
E1c) maak een duidelijke foto van je kaart en van je combo en post deze in het speciale topic of stuur deze toe via mail
E1d) er mag maximaal 1 kaart in iedere klasse worden geschoten (dus niet meerdere kaarten schieten en de beste inleveren).
E2)De schutter dient zelf op de kaart en in de post minimaal te vermelden:
E2a) het aantal getelde punten, de eventueel teveel geschoten punten moeten er al van zijn afgetrokken.
E2b) afstand
E2c) klass

F) Puntentelling en klassering
F1) De organisatie controleert het inleveren van de kaart steekproefsgewijs.
F2) Afstandcorrectie
F2a) Er zullen correcties op de punten worden toegepast, deze correcties zijn afhankelijk van de afstand. De formule is als volgt: eindscore = punten op de kaart + (afstand correctiefactor) - 1
F2b) correctiefactoren: K1 1,5 K2 1,5 K3 1,19 K4 1,19 K5 1,5 K6 0 K7 1,30 K8 met vergroting 0 K8 zonder vergroting 1,34 K9 1,19
F3) de organisatie bepaalt de eindtelling.
F4) Wedstrijdklassering
F4a) De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend. degene met de meeste punten krijgt 43 punten degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten etc.
F4b) Indien een of meerdere schutters dezelfde punten op de kaart hebben behaald, zal er een rangorde worden aangehouden op basis van moeilijkheid: 1e – afstand: verder = moeilijker 2e – locatie: buiten = moeilijker 3e – ondersteuning: vrij = moeilijkst, ondersteund = makkelijker 4e – houding: staand = moeilijkst, zittend = makkelijker, liggend = makkelijkst Als dit geen uitsluitsel biedt, volgt er een gedeelde plaats. De schutter die erna komt moet de gedeelde plaatsen boven zich dulden en krijgt de punten zoals deze zouden zijn indien de bovenstaande schutters die de plaats delen, geen gedeelde plaats zouden hebben.
F5) Bekendmaking wedstrijduitslag De uitslag van de wedstrijd zal in de maand erna worden bekend gemaakt, evenals de tussenstand. Hierbij wordt gestreefd dit zo spoedig mogelijk te doen nadat de wedstrijd is geschoten.
F6) Correspondentie omtrent individuele puntentelling, klachten, meningsverschillen etc. dient plaats te vinden door persoonlijk contact en niet openbaar.
Wedstrijdklassering:
De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend.
degene met de meeste punten krijgt 43 punten
degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten
degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten
etc.

G) Het kampioenschap
G1) Duurt 8 maanden, dus 8 kaarten.
G2) 5 beste wedstrijdklasseringen tellen mee.

H) Sancties
H1) Niet of onvoldoende ingevulde kaarten worden behandeld als niet ingeleverd.
H2) Te laat inleveren betekent niet ingeleverd.
H3) Als blijkt dat een schutter willens en wetens d.m.v. onreglementair handelen een kaart inlevert, volgt diskwalificatie voor die wedstrijd. Onder onreglementair handelen wordt onder andere verstaan, maar beperkt zich niet tot:
H3a) het op foute grootte uitprinten van de kaart,
H3b) het manipuleren van de kaart anders dan het zelf inkleuren van de transparante mouches op de daartoe geëigende kaart,
H3c) het niet correct opstellen van het wapen volgens A7,
H3d) het foutief noteren van de afstand,
H3e) het foutief noteren van de klasse,
H3f) het niet voldoen aan de vraag van de organisatie om enig bewijs te leveren,
H3g) het niet voldoen aan de materiaal eisen,
H3h) indien noodzakelijk besluit de organisatie andere en/of aanvullende sancties te heffen. H4) Na 2 diskwalificaties volgt uitsluiting van verdere deelname aan het kampioenschap.


Druk-, typ- en zetfouten voorbehouden.

De Kaarten vinden jullie in bijlage, het is nu 1 PDF met alle kleuren kaarten er in, dus let op dat je niet jezelf scheel aan het printen bent.

Suggesties voor nieuwigheden zijn natuurlijk altijd welkom.

Omdat vorige week roos 26 in de smaak viel heb ik hiervoor de hele onderste rij gereserveerd.Eens kijken hoe dat uitpakt. En zoals vorige maand aangekondigd, niewe kijkers nieuwe kansen:)

Veel schiet ende knalplezier!

Bijgesloten bestand(en)


Gamo Coyote 5,5
Bakail MP-61

Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#2 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1052
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 01 maart 2020 - 14:27

Kaarten zijn uitgeprint en ingevuld, maar ik denk dat ik nog even wacht met gaten er in te maken. Want ik zie wel (dank je wel Rik) dat ik toch op 15 meter moet gaan zitten om boven hem te komen :D Tot die tijd maar even de oefenkaart op hangen :)
In beheer:
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Diana mod 24 (4,5mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)

#3 Gebruiker is offline   Rik60 Icoon

 • Schutter 2e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Elite members
 • Posts: 501
 • Lid geworden: 25-januari 15
 • Location:De Ronde Venen

Gepost 01 maart 2020 - 15:21

Nou opnieuw de eerste K8 Kaart op de eerste van maart 2020.

- Klasse K8
- Zittend aan tafel
- voorhout opgelegd
- Hawke 3x9x40 HD op 8x
- JSB Diabolo .177 5.44gr
- Daystate Huntsman 16 joules .177
- Punten: 267
- Afstand: 10 meter

Bijgesloten Plaatje

Deze post is bewerkt door Rik60: 01 maart 2020 - 15:29


#4 Gebruiker is offline   johan3 Icoon

 • Gebruiker
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 34
 • Lid geworden: 27-april 17
 • Location:Ichtegem Belgie

Gepost 04 maart 2020 - 08:47

Mijn inzending maart 2020
Binnen op 10m, klasse K8, rechtstaand voorzijde opgelegd - FX streamline 6,35mm+Zeis 3-12x44AOMC - JSB exact King.25 1,645g
Mijn getelde punten: 284

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje


#5 Gebruiker is offline   JS999 Icoon

 • Gebruiker
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 31
 • Lid geworden: 09-mei 17
 • Location:Hardenberg

Gepost 07 maart 2020 - 20:31

Geposte afbeelding

#6 Gebruiker is offline   Rik60 Icoon

 • Schutter 2e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Elite members
 • Posts: 501
 • Lid geworden: 25-januari 15
 • Location:De Ronde Venen

Gepost 08 maart 2020 - 17:47

Bekijk Post JS999, op 07 maart 2020 - 20:31, zei:

Geposte afbeelding


Waar ik zie hem niet ? is het deze ? :cool5:

Bijgesloten Plaatje

#7 Gebruiker is offline   JS999 Icoon

 • Gebruiker
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 31
 • Lid geworden: 09-mei 17
 • Location:Hardenberg

Gepost 08 maart 2020 - 21:30

Bekijk Post Rik60, op 08 maart 2020 - 17:47, zei:

Waar ik zie hem niet ? is het deze ? :cool5:


Ja dat is hem, had dezelfde fout ook al gemaakt in de te koop sectie, mijn foto's zijn meer dan 2 MB.
Morgen zal ik hem even aanpassen zodat hij bij mijn eigen reactie staat.

Dank

Deze post is bewerkt door JS999: 08 maart 2020 - 21:31


#8 Gebruiker is offline   JS999 Icoon

 • Gebruiker
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 31
 • Lid geworden: 09-mei 17
 • Location:Hardenberg

Gepost 09 maart 2020 - 14:46

Bij deze de juiste inzending, vorige foto was niet goed doorgekomen.

Geschoten met JSB exact 4,52

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje

Deze post is bewerkt door JS999: 09 maart 2020 - 14:49


#9 Gebruiker is offline   Rik Icoon

 • Veilingmeester
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 4098
 • Lid geworden: 18-oktober 09
 • Location:Velsen

Gepost 09 maart 2020 - 19:28

De mooiste gaten ter wereld! En ook nog een goeie score :):

K8:
Buks: FX Crown .30
Pellet: Polymag Predator
Scope: Hawke AMX 4-12x40, vergroting 12x
Afstand: 10 meter
Punten: 284
Binnen, zittend voor ondersteund op tac driver, artillery hold

Geposte afbeelding

(verstuurd vanaf mijn mobiel)
G®oeten, Rik

*Proud member of KiKa Organisatie
*GKG
*SV "De Heerhugowaard"

I never lose. Either I win, or I learn.

"All animals are equal. But some animals are more equal than others." [G. Orwell, Animal Farm]

#10 Gebruiker is offline   Rik Icoon

 • Veilingmeester
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 4098
 • Lid geworden: 18-oktober 09
 • Location:Velsen

Gepost 10 maart 2020 - 19:39

Fijne buks die Crown!

K9:
Buks: FX Crown .30
Pellet: JSB 2,90 gr
Scope: Hawke AMX 4-12x40, vergroting 12x
Afstand: 15 meter
Punten: 284
Binnen, zittend voor ondersteund op tac driver, artillery hold

Geposte afbeelding

(verstuurd vanaf mijn mobiel)
G®oeten, Rik

*Proud member of KiKa Organisatie
*GKG
*SV "De Heerhugowaard"

I never lose. Either I win, or I learn.

"All animals are equal. But some animals are more equal than others." [G. Orwell, Animal Farm]

#11 Gebruiker is offline   Jackwoodenshoe Icoon

 • Gebruiker
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 39
 • Lid geworden: 12-december 15
 • Location:Weert

Gepost 12 maart 2020 - 14:29

Telkens recht achter deze kijker zitten valt nog niet mee. Maar oefening baart kunst, Hoop ik.

Met een mooi zonnetje op het doel kunnen schieten, wel erg winderig hier in het zuiden.

Opgelegd Voorhout op Schietzak en kolf in hand geschoten, die kleinste doeltjes nekten me.

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje


#12 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1052
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 14 maart 2020 - 14:50

5 meter binnen en 10 meter naar buiten is toch wel een dingetje :(

K9
Buks: hammerli ar20 ft
Pellet: JSB Exact diabolo 4,5mm
Scope: Hawke 3-9x50
afstand: 15 meter
Punten: 246

De 30 punten moet een ander maar beslissen of het 30 of 5 punten zijn. Maar goed het leuk om te doen.

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje

In beheer:
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Diana mod 24 (4,5mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)

#13 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1052
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 14 maart 2020 - 14:57

En dan nu de veer :( :( Ook dat is 5 meter binnen en 10 meter naar buiten.

K7
Buks:HW97k
Pellet: JSB Exact diabolo 4,5mm
Scope: Hawke vantage 11x vergroot
afstand: 15 meter
Punten:208

Ook hier is de 14 een twijfel geval, anders kom ik met punten op 199 uit.

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje

In beheer:
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Diana mod 24 (4,5mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)

#14 Gebruiker is offline   Rik Icoon

 • Veilingmeester
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 4098
 • Lid geworden: 18-oktober 09
 • Location:Velsen

Gepost 15 maart 2020 - 16:30

K6:
Buks: HW77k
Pellet: JSB 0,547, 4,53
Scope: Hawke TAC 30 4,5-14x42, vergroting 14x
Afstand: 10 meter
Punten: 260
Binnen, zittend voor ondersteund op tac driver, artillery hold

Geposte afbeelding


K7:
Buks: HW77k
Pellet: JSB 0,547, 4,53
Scope: Hawke TAC 30 4,5-14x42, vergroting 14x
Afstand: 15 meter
Punten: 213
Binnen, zittend voor ondersteund op tac driver, artillery hold

Geposte afbeelding

(verstuurd vanaf mijn mobiel)
G®oeten, Rik

*Proud member of KiKa Organisatie
*GKG
*SV "De Heerhugowaard"

I never lose. Either I win, or I learn.

"All animals are equal. But some animals are more equal than others." [G. Orwell, Animal Farm]

#15 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 213
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 16 maart 2020 - 11:28

Nu al het andere is afgelast zal het hier wel heel druk worden Geposte afbeelding Geposte afbeelding
plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

Weihrauchs, Bavaria en Grothaus
Allemaal met een veer

 • (3 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Je kunt niet antwoorden op deze topic

1 Gebruiker(s) lezen dit topic
0 gebruikers, 1 gasten, 0 anonieme gebruikers