Luchtbuks.net: Luchtbuks.net - Hét forum en informatiebron voor luchtschietend Nederland

Ga naar inhoud

 • (3 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Je kunt niet antwoorden op deze topic

Artic Juni 2020 Liever 1 gat in het papier, dan 10 in de lucht.

#1 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 191
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 01 juni 2020 - 08:10

Beste Allen,

Hier start de nieuwe maand van de ARTIC. Het regelement volgt:

Spelregels 6e versie:

A) Algemene regels
A1) Tijdens het meedoen aan deze competitie dient de schutter zich te allen tijde te houden aan de lokale wet- en regelgeving.
A2) Materiaalvereisten: Alleen voor luchtwapens, verder vrij, zie “B) klasses”.
A3) Richtmiddelen, zie “B) klasses”.
A4) Houding: vrij
A5) Kaliber: vrij
A6) Mondingsenergie: zie “B) klasses”.
A7) Wapenondersteuning: vrij, met uitzondering van constructies waarbij het wapen volledig gefixeerd is. *Stelregel: indien het wapen opgesteld is en de schutter neemt afstand van de schietstand en de ondergrond/ondersteuning van het wapen zou worden gekanteld, dan mag het wapen onder geen beding onder een hoek van meer dan 45° in iedere richting uit zichzelf gepositioneerd blijven t.o.v. de ondergrond/ondersteuning waarop het wapen geplaatst is.
A8) Afstand A8a) Afstand trekker tot doel: zie B1),
A8b) er kan bij de puntentelling een correctiefactor worden toegepast, zie F2) A8c) de afstanden worden op de hele meters afgerond.
A9) Locatie: vrij
A10) Wedstrijdtijd: maximaal 1 maand, t.w.: de maand waarin de te schieten kaart wordt bekend gemaakt.
A11) Inschrijven: niet nodig, als je wilt meedoen dan maak je een foto van je geschoten kaart en je combo en levert deze in.
A12) Bij onreglementair handelen volgen er sancties volgens “H) Sancties”

B) Klasses
B1) De schutter kan zich inschrijven in de onderstaande klasses, met in acht neming van de minimale en maximale afstanden:
K1: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, zonder vergrotend richtmiddel; 5 t/m 10 meter
K2: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, met vergrotend richtmiddel; 5 t/m 15 meter
K3: Matchpistolen (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K4: Matchgeweren (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K5: veerbuks zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K6: veerbuks met vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K7: veerbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter (indien in
K9: factor 1,35)
K8: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks, met of zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K9: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter
B2) Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het zijn dat er klasses gecombineerd worden, wegvallen of bijkomen.
B3) Bij twijfel over de klasse bepaalt de organisatie de klasse.

C) De Kaart
C1) Formaat: A4, wordt aangeleverd in PDF en dient op ware grootte te worden uitgeprint.
C1a) Een controle meetbalk van 10 cm zal op de kaart staan.
C1b) Bij twijfel over de printgrootte kan de organisatie om bewijs vragen.
C2) Targets: 15 targets van 50 mm met in elk target een ronde mouche die in diameter varieert van 2 tot 26 mm.
C2a) Bij ieder target staat het aantal punten.
C2b) De plaatsing van de mouche is niet per definitie in het center, dit kan verschillen per maand.
C2c) De volgorde van mouchegrootte met bijbehorende puntentelling kunnen per wedstrijd veranderen.
C2d) De uitlijning van de targets blijft gedurende het toernooi ongewijzigd.
D) Kaarttelling
D1) Bij het bekend maken van de maandelijkse kaart wordt ook het aantal te raken targets bekend gemaakt.
D2) Er mogen niet meer schoten op de totale kaart, dus het gehele A4-tje, te zien zijn dan het aantal te raken targets.
D2a) Bij Ieder schot dat teveel geschoten is op de kaart, komen de corresponderende hoogste scores van die kaart te vervallen.
D3) Bij ieder target staat een puntenaantal. Dit puntenaantal wordt alleen toegekend wanneer de inslag de mouche in dit target heeft geraakt. Er is een maximum van 284 punten te halen.
D3a) Wanneer de inslag binnen de 5 punten ring of deze ring heeft geraakt en schot valt volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 5 punten.
D3b)Wanneer dit niet het geval is, maar schot valt wel volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 3 punten.
D3c) Is de ring geraakt of valt het schot erbuiten, dan worden geen punten toegekend voor dat target.
D3d) Ieder target mag maximaal 1 inslag bevatten. Bij meer dan 1 inslag wordt de laagste score geteld.
D4) bij twijfel volgt voordeel schutter.

E) Inleveren kaart
E1) De kaart dient ingeleverd te worden in de maand waarin deze is gepubliceerd.
E1a) op basis van “eer en geweten”
E1b) 1 kaart per deelnemer per wedstrijd per klasse
E1c) maak een duidelijke foto van je kaart en van je combo en post deze in het speciale topic of stuur deze toe via mail
E1d) er mag maximaal 1 kaart in iedere klasse worden geschoten (dus niet meerdere kaarten schieten en de beste inleveren).
E2)De schutter dient zelf op de kaart en in de post minimaal te vermelden:
E2a) het aantal getelde punten, de eventueel teveel geschoten punten moeten er al van zijn afgetrokken.
E2b) afstand
E2c) klass

F) Puntentelling en klassering
F1) De organisatie controleert het inleveren van de kaart steekproefsgewijs.
F2) Afstandcorrectie
F2a) Er zullen correcties op de punten worden toegepast, deze correcties zijn afhankelijk van de afstand. De formule is als volgt: eindscore = punten op de kaart + (afstand correctiefactor) - 1
F2b) correctiefactoren: K1 1,5 K2 1,5 K3 1,19 K4 1,19 K5 1,5 K6 0 K7 1,30 K8 met vergroting 0 K8 zonder vergroting 1,34 K9 1,19
F3) de organisatie bepaalt de eindtelling.
F4) Wedstrijdklassering
F4a) De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend. degene met de meeste punten krijgt 43 punten degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten etc.
F4b) Indien een of meerdere schutters dezelfde punten op de kaart hebben behaald, zal er een rangorde worden aangehouden op basis van moeilijkheid: 1e – afstand: verder = moeilijker 2e – locatie: buiten = moeilijker 3e – ondersteuning: vrij = moeilijkst, ondersteund = makkelijker 4e – houding: staand = moeilijkst, zittend = makkelijker, liggend = makkelijkst Als dit geen uitsluitsel biedt, volgt er een gedeelde plaats. De schutter die erna komt moet de gedeelde plaatsen boven zich dulden en krijgt de punten zoals deze zouden zijn indien de bovenstaande schutters die de plaats delen, geen gedeelde plaats zouden hebben.
F5) Bekendmaking wedstrijduitslag De uitslag van de wedstrijd zal in de maand erna worden bekend gemaakt, evenals de tussenstand. Hierbij wordt gestreefd dit zo spoedig mogelijk te doen nadat de wedstrijd is geschoten.
F6) Correspondentie omtrent individuele puntentelling, klachten, meningsverschillen etc. dient plaats te vinden door persoonlijk contact en niet openbaar.
Wedstrijdklassering:
De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend.
degene met de meeste punten krijgt 43 punten
degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten
degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten
etc.

G) Het kampioenschap
G1) Duurt 8 maanden, dus 8 kaarten.
G2) 5 beste wedstrijdklasseringen tellen mee.

H) Sancties
H1) Niet of onvoldoende ingevulde kaarten worden behandeld als niet ingeleverd.
H2) Te laat inleveren betekent niet ingeleverd.
H3) Als blijkt dat een schutter willens en wetens d.m.v. onreglementair handelen een kaart inlevert, volgt diskwalificatie voor die wedstrijd. Onder onreglementair handelen wordt onder andere verstaan, maar beperkt zich niet tot:
H3a) het op foute grootte uitprinten van de kaart,
H3b) het manipuleren van de kaart anders dan het zelf inkleuren van de transparante mouches op de daartoe geëigende kaart,
H3c) het niet correct opstellen van het wapen volgens A7,
H3d) het foutief noteren van de afstand,
H3e) het foutief noteren van de klasse,
H3f) het niet voldoen aan de vraag van de organisatie om enig bewijs te leveren,
H3g) het niet voldoen aan de materiaal eisen,
H3h) indien noodzakelijk besluit de organisatie andere en/of aanvullende sancties te heffen. H4) Na 2 diskwalificaties volgt uitsluiting van verdere deelname aan het kampioenschap.


Druk-, typ- en zetfouten voorbehouden.

De Kaarten vinden jullie in bijlage, het is nu 1 PDF met alle kleuren kaarten er in, dus let op dat je niet jezelf scheel aan het printen bent.

Suggesties voor nieuwigheden zijn natuurlijk altijd welkom.

Veel schiet ende knalplezier!

Bijgesloten bestand(en)


Deze post is bewerkt door RobbyG: 01 juni 2020 - 08:11

Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#2 Gebruiker is offline   FvdM Icoon

 • Gebruiker
 • Pip
 • Groep: Members
 • Posts: 4
 • Lid geworden: 03-mei 20
 • Location:Endhoven

Gepost 01 juni 2020 - 15:47

K9

FX Dreamline Tactical 0.25
JSB Exact King
Scope: Optisan EVX 6-24x50
Afstand: 20 m
Punten: 224
Zittend voor ondersteund op bipod , buiten
Twijfel bij 28 , deze naar beneden bij gesteld 3
.

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje

FX Dreamline Tactical 0.25
Optisan EVX 6-24x50

Weihrauch HW50 0.177
3-9x50

#3 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 191
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 01 juni 2020 - 16:19

Ik kan hem vanaf deze foto niet goed inzoomen, Als je dusdanig twijfelt kun je een foto van enkel de 28 uploaden.
Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#4 Gebruiker is offline   FvdM Icoon

 • Gebruiker
 • Pip
 • Groep: Members
 • Posts: 4
 • Lid geworden: 03-mei 20
 • Location:Endhoven

Gepost 01 juni 2020 - 18:22

Bekijk Post RobbyG, op 01 juni 2020 - 16:19, zei:

Ik kan hem vanaf deze foto niet goed inzoomen, Als je dusdanig twijfelt kun je een foto van enkel de 28 uploaden.


Zie hier

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje

FX Dreamline Tactical 0.25
Optisan EVX 6-24x50

Weihrauch HW50 0.177
3-9x50

#5 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 191
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 01 juni 2020 - 18:56

Het is een twijfelgeval wat mij betreft, de verkleuring van de inslag op het papier zou erdoor kunnen gaan, dus het voordeel aan de schutter, tellen we de volle punten.
Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#6 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 191
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 02 juni 2020 - 14:37

Daar komen ze dan, mijn inzendingen van deze maand:

GAMO PR-45
Exite Econ 2 4,5
7 meter
K1
96 punten
Vrij Staand

Iets vooruitgang van 84 vorige maand, maar niet noemenswaardig:( Wel heb ik het idee dat de platkopjes beter gaan dan de domed variant, deze kan ik dus rustig het doosje opschieten. Daarna eens de JSB simply proberen.

Geposte afbeelding

En voor de K8
Norconia QB78
H&N Field target Trophy 5.52
7 meter
K8
161 punten
Knielend Vooropgelegd

Geposte afbeelding
Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#7 Gebruiker is online   Madero Icoon

 • Schutter lange afstand
 • Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 94
 • Lid geworden: 12-maart 19
 • Location:Delfzijl

Gepost 08 juni 2020 - 10:02

Maar ff mijn bijdrage geschoten:

K8
Air Arms HFT500
Hawke Airmax 4-12×40
JSB Exact 4.52mm
Liggend, opgelegd
14 meter
284 pt

Geposte afbeelding

K9
Air Arms HFT500
Hawke Airmax 4-12×40
JSB Exact 4.52mm
Liggend, opgelegd
18 meter
247 pt

Geposte afbeelding

Gelukkig mis ik ook wel eens! Zou anders ernstig aan mij zelf gaan twijfelen ;)

Grts
Jos
Diana 27
HW97 Blackline Metura tuning 0.177 16,2J/ Hawke Airmax 4-9×40 AO AMX
Air Arms 500HFT / Hawke Airmax 4-12x40 AO AMX

HFT Groningen
DFTA
KNSA

"Ant materioal legt nait"

#8 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1162
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 08 juni 2020 - 14:54

K6
Buks:HW97k
Pellet: JSB Exact diabolo 4,5mm
Scope: Hawke Vantage 4-12x40 AO
Houding: Zittend-voorhout opgelegd
afstand: 10 meter
Punten:284

K7
Buks:HW97k
Pellet: JSB Exact diabolo 4,5mm
Scope: Hawke Vantage 4-12x40 AO vergroting:
Houding: Zittend-voorhout opgelegd
afstand: 19 meter
Punten:264

K8
Buks: hammerli ar20 ft
Pellet: JSB Exact diabolo 4,5mm
Scope: Hawke 3-9x50
Houding: Zittend-voorhout opgelegd
afstand: 10 meter
Punten:284

K9
Buks: BSA Lonestar
Pellet: JSB Exact king 6.35
Scope: Delta optical titanium 4,5-30x50
afstand: 19 meter
Houding: Zittend-voorhout opgelegd
Punten:284 Of 259

De 28 van de k9 mag een ander zeggen.
Ps: ik weet niet of de kaarten in de goede volgorden komen te staan, maar het staat ook op de kaart zelf :)

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje
 • Bijgesloten Plaatje
 • Bijgesloten Plaatje
 • Bijgesloten Plaatje
 • Bijgesloten Plaatje

In beheer:
Diana mod 24 (4,5mm)
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)
Haenel 310-9 (4,4mm)
The Gat (4,5mm)

#9 Gebruiker is offline   Jackwoodenshoe Icoon

 • Schutter
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 43
 • Lid geworden: 12-december 15
 • Location:Weert

Gepost 08 juni 2020 - 16:25

Deze maand een lastige telling. 3 schoten die maar net het target geraakt hebben. Als ik de kaart tegen het licht hou zie ik dat telkens een miniem “ hapje “ van het target geraakt is. Of dit op de foto zichtbaar gaat zijn is nog maar de vraag. Het gaat om 30-28-17.


Zie later dat bij 13 ipv 3 punten toch 5 punten toegekend mag worden omdat de lijn ook geraakt is.

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje

Deze post is bewerkt door Jackwoodenshoe: 08 juni 2020 - 16:27


#10 Gebruiker is offline   Jopedoos Icoon

 • Pro
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 5600
 • Lid geworden: 12-maart 06
 • Location:Rotterdam

Gepost 11 juni 2020 - 17:33

Hoi,

Alvast twee kaartjes:


Bijgesloten Plaatje

Bijgesloten Plaatje:hi1:
Al is de trekker nog zo snel, diegene die hem afdrukt maakt de dienst uit...........................


HOLLE VATEN......................weet je wel..................


Opa

"HOOIZOLDER" lid

"NFTI" lid

"TEAM BRABANT" lid

"CONTACT OUD MARINIERS SCHIETVERENIGING ROTTERDAM" (COM SV) lid

"KNSA" lid

"LID VAN DE CLUB VAN OUWE LULLEN"


"WANT WANNEER ALLES DRAAIT OM GELD...........DAN HEBBIE MOOI EEN ARM LEVEN!"

Cuius testiculos habes, habeas cardeo et cerebellum

#11 Gebruiker is offline   Rik60 Icoon

 • Schutter 2e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Elite members
 • Posts: 519
 • Lid geworden: 25-januari 15
 • Location:De Ronde Venen

Gepost 11 juni 2020 - 18:50

Hedenavond heb ik geschoten voor de K8.

Rik60 - K8
284 Punten
10 Meter
Daystate Huntsman .177
H&N FTT .177
Hawke Sport 3x9x40 op 6x
Opgelegd (Vanguard) zittend aan tafel.

Bijgesloten Plaatje

#12 Gebruiker is offline   Erwin Big Bore Icoon

 • Gebruiker
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 28
 • Lid geworden: 01-november 18
 • Location:Schmitten, Duitsland

Gepost 15 juni 2020 - 08:11

Kaart voor Juni.
K8
Walther Rotex RM8 Varmint, 4,5mm, 7,5Joule
Walther 3-9x56 op 3.
Zittend, voor opgelegd, 10 meter, Kelder. Droge kelder. Nog. Geposte afbeelding

219 punten.

Groeten vanuit stormachtig Duitsland.

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje


#13 Gebruiker is offline   hrscharft Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 119
 • Lid geworden: 12-oktober 16
 • Location:Delfzijl

Gepost 16 juni 2020 - 11:49

Liggend aan de Peg HFT
40m
Steyr Match 91
4,52mm

184pt.
De drie omcirkelde gaten zijn Afketsers die weer terug naar buiten kwamen.
Bijgesloten Plaatje

#14 Gebruiker is offline   Casio Icoon

 • Gebruiker
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 8
 • Lid geworden: 25-mei 20
 • Location:Noordbrabant

Gepost 16 juni 2020 - 20:01

K1
Crossman 2240
Staand met 2 handen
8 meter
64 punten. Je moet ergens beginnen ;-)#15 Gebruiker is offline   GarField000 Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 235
 • Lid geworden: 01-mei 20
 • Location:IJsselstein

Gepost 17 juni 2020 - 11:23

K1, 87 punten.

Schot 1 heeft hij het rode geraakt volgens mij door het scheuren. Ik had hem alleen aan de bovenkant geplakt en hij stond een beetje bol.
Inslag is linksonderin en dat 'rondje' raakt het rode niet.

Bijgesloten Plaatje

Veel inslagen zijn te hoog, ik had nogal wat moeite met het richtpunt :) ......

EDIT PS:
Staand, niet ondersteund.

Deze post is bewerkt door GarField000: 17 juni 2020 - 11:27


 • (3 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Je kunt niet antwoorden op deze topic

1 Gebruiker(s) lezen dit topic
0 gebruikers, 1 gasten, 0 anonieme gebruikers