Luchtbuks.net: Luchtbuks.net - Hét forum en informatiebron voor luchtschietend Nederland

Ga naar inhoud

 • (3 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Je kunt niet antwoorden op deze topic

Artic Juli 2020 Ziedegijzevlieguh?

#1 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 212
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 01 juli 2020 - 19:44

Beste Allen,

Hier start de nieuwe maand van de ARTIC. Het regelement volgt:

Spelregels 6e versie:

A) Algemene regels
A1) Tijdens het meedoen aan deze competitie dient de schutter zich te allen tijde te houden aan de lokale wet- en regelgeving.
A2) Materiaalvereisten: Alleen voor luchtwapens, verder vrij, zie “B) klasses”.
A3) Richtmiddelen, zie “B) klasses”.
A4) Houding: vrij
A5) Kaliber: vrij
A6) Mondingsenergie: zie “B) klasses”.
A7) Wapenondersteuning: vrij, met uitzondering van constructies waarbij het wapen volledig gefixeerd is. *Stelregel: indien het wapen opgesteld is en de schutter neemt afstand van de schietstand en de ondergrond/ondersteuning van het wapen zou worden gekanteld, dan mag het wapen onder geen beding onder een hoek van meer dan 45° in iedere richting uit zichzelf gepositioneerd blijven t.o.v. de ondergrond/ondersteuning waarop het wapen geplaatst is.
A8) Afstand A8a) Afstand trekker tot doel: zie B1),
A8b) er kan bij de puntentelling een correctiefactor worden toegepast, zie F2) A8c) de afstanden worden op de hele meters afgerond.
A9) Locatie: vrij
A10) Wedstrijdtijd: maximaal 1 maand, t.w.: de maand waarin de te schieten kaart wordt bekend gemaakt.
A11) Inschrijven: niet nodig, als je wilt meedoen dan maak je een foto van je geschoten kaart en je combo en levert deze in.
A12) Bij onreglementair handelen volgen er sancties volgens “H) Sancties”

B) Klasses
B1) De schutter kan zich inschrijven in de onderstaande klasses, met in acht neming van de minimale en maximale afstanden:
K1: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, zonder vergrotend richtmiddel; 5 t/m 10 meter
K2: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, met vergrotend richtmiddel; 5 t/m 15 meter
K3: Matchpistolen (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K4: Matchgeweren (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K5: veerbuks zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K6: veerbuks met vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K7: veerbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter (indien in
K9: factor 1,35)
K8: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks, met of zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K9: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter
B2) Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het zijn dat er klasses gecombineerd worden, wegvallen of bijkomen.
B3) Bij twijfel over de klasse bepaalt de organisatie de klasse.

C) De Kaart
C1) Formaat: A4, wordt aangeleverd in PDF en dient op ware grootte te worden uitgeprint.
C1a) Een controle meetbalk van 10 cm zal op de kaart staan.
C1b) Bij twijfel over de printgrootte kan de organisatie om bewijs vragen.
C2) Targets: 15 targets van 50 mm met in elk target een ronde mouche die in diameter varieert van 2 tot 26 mm.
C2a) Bij ieder target staat het aantal punten.
C2b) De plaatsing van de mouche is niet per definitie in het center, dit kan verschillen per maand.
C2c) De volgorde van mouchegrootte met bijbehorende puntentelling kunnen per wedstrijd veranderen.
C2d) De uitlijning van de targets blijft gedurende het toernooi ongewijzigd.
D) Kaarttelling
D1) Bij het bekend maken van de maandelijkse kaart wordt ook het aantal te raken targets bekend gemaakt.
D2) Er mogen niet meer schoten op de totale kaart, dus het gehele A4-tje, te zien zijn dan het aantal te raken targets.
D2a) Bij Ieder schot dat teveel geschoten is op de kaart, komen de corresponderende hoogste scores van die kaart te vervallen.
D3) Bij ieder target staat een puntenaantal. Dit puntenaantal wordt alleen toegekend wanneer de inslag de mouche in dit target heeft geraakt. Er is een maximum van 284 punten te halen.
D3a) Wanneer de inslag binnen de 5 punten ring of deze ring heeft geraakt en schot valt volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 5 punten.
D3b)Wanneer dit niet het geval is, maar schot valt wel volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 3 punten.
D3c) Is de ring geraakt of valt het schot erbuiten, dan worden geen punten toegekend voor dat target.
D3d) Ieder target mag maximaal 1 inslag bevatten. Bij meer dan 1 inslag wordt de laagste score geteld.
D4) bij twijfel volgt voordeel schutter.

E) Inleveren kaart
E1) De kaart dient ingeleverd te worden in de maand waarin deze is gepubliceerd.
E1a) op basis van “eer en geweten”
E1b) 1 kaart per deelnemer per wedstrijd per klasse
E1c) maak een duidelijke foto van je kaart en van je combo en post deze in het speciale topic of stuur deze toe via mail
E1d) er mag maximaal 1 kaart in iedere klasse worden geschoten (dus niet meerdere kaarten schieten en de beste inleveren).
E2)De schutter dient zelf op de kaart en in de post minimaal te vermelden:
E2a) het aantal getelde punten, de eventueel teveel geschoten punten moeten er al van zijn afgetrokken.
E2b) afstand
E2c) klass

F) Puntentelling en klassering
F1) De organisatie controleert het inleveren van de kaart steekproefsgewijs.
F2) Afstandcorrectie
F2a) Er zullen correcties op de punten worden toegepast, deze correcties zijn afhankelijk van de afstand. De formule is als volgt: eindscore = punten op de kaart + (afstand correctiefactor) - 1
F2b) correctiefactoren: K1 1,5 K2 1,5 K3 1,19 K4 1,19 K5 1,5 K6 0 K7 1,30 K8 met vergroting 0 K8 zonder vergroting 1,34 K9 1,19
F3) de organisatie bepaalt de eindtelling.
F4) Wedstrijdklassering
F4a) De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend. degene met de meeste punten krijgt 43 punten degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten etc.
F4b) Indien een of meerdere schutters dezelfde punten op de kaart hebben behaald, zal er een rangorde worden aangehouden op basis van moeilijkheid: 1e – afstand: verder = moeilijker 2e – locatie: buiten = moeilijker 3e – ondersteuning: vrij = moeilijkst, ondersteund = makkelijker 4e – houding: staand = moeilijkst, zittend = makkelijker, liggend = makkelijkst Als dit geen uitsluitsel biedt, volgt er een gedeelde plaats. De schutter die erna komt moet de gedeelde plaatsen boven zich dulden en krijgt de punten zoals deze zouden zijn indien de bovenstaande schutters die de plaats delen, geen gedeelde plaats zouden hebben.
F5) Bekendmaking wedstrijduitslag De uitslag van de wedstrijd zal in de maand erna worden bekend gemaakt, evenals de tussenstand. Hierbij wordt gestreefd dit zo spoedig mogelijk te doen nadat de wedstrijd is geschoten.
F6) Correspondentie omtrent individuele puntentelling, klachten, meningsverschillen etc. dient plaats te vinden door persoonlijk contact en niet openbaar.
Wedstrijdklassering:
De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend.
degene met de meeste punten krijgt 43 punten
degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten
degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten
etc.

G) Het kampioenschap
G1) Duurt 8 maanden, dus 8 kaarten.
G2) 5 beste wedstrijdklasseringen tellen mee.

H) Sancties
H1) Niet of onvoldoende ingevulde kaarten worden behandeld als niet ingeleverd.
H2) Te laat inleveren betekent niet ingeleverd.
H3) Als blijkt dat een schutter willens en wetens d.m.v. onreglementair handelen een kaart inlevert, volgt diskwalificatie voor die wedstrijd. Onder onreglementair handelen wordt onder andere verstaan, maar beperkt zich niet tot:
H3a) het op foute grootte uitprinten van de kaart,
H3b) het manipuleren van de kaart anders dan het zelf inkleuren van de transparante mouches op de daartoe geëigende kaart,
H3c) het niet correct opstellen van het wapen volgens A7,
H3d) het foutief noteren van de afstand,
H3e) het foutief noteren van de klasse,
H3f) het niet voldoen aan de vraag van de organisatie om enig bewijs te leveren,
H3g) het niet voldoen aan de materiaal eisen,
H3h) indien noodzakelijk besluit de organisatie andere en/of aanvullende sancties te heffen. H4) Na 2 diskwalificaties volgt uitsluiting van verdere deelname aan het kampioenschap.


Druk-, typ- en zetfouten voorbehouden.

De Kaarten vinden jullie in bijlage, het is nu 1 PDF met alle kleuren kaarten er in, dus let op dat je niet jezelf scheel aan het printen bent.

Suggesties voor nieuwigheden zijn natuurlijk altijd welkom.

Veel schiet ende knalplezier!

Bijgesloten bestand(en)


Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78
BSA Supersporter 4,5

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#2 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 212
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 01 juli 2020 - 19:48

LET OP!!!

Deze maand zijn er extra kaarten, ik heb de negatieven bijgevoegd zoals opgemerkt in het evalutatie topic.

Ik zal de uitslag deze maand ook naast het reguliere blad met het vernieuwde blad maken.
Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78
BSA Supersporter 4,5

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#3 Gebruiker is offline   GarField000 Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 253
 • Lid geworden: 01-mei 20
 • Location:IJsselstein

Gepost 02 juli 2020 - 14:06

In de hoop dat mijn Walther deze of volgende week terug komt mijn eerste kaart met de Artemis cp2.
Klasse K1
7 mtr, vrije hand.
95 punten.
Zat een stuk meer in de buurt dan vorige maand. Toch jammer dat ik dan net die grote vlakken mis.

Bijgesloten Plaatje

Walther zal dan K2 worden.

#4 Gebruiker is offline   BenBrok Icoon

 • Gebruiker
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 16
 • Lid geworden: 26-mei 20
 • Location:Horst (Limburg)

Gepost 12 juli 2020 - 11:12

Welnu, mijn eerste deelname. (en aansluitend meteen een vraag, natuurlijk)

K7

Diana 35 .22
CVLife 3-9x40
Vergroting: 4
JSB Exact Jumbo
Afstand 19 m

102


Tot aan het elfde schot ging het aardig en dan ineens is de hoogte fout, nog 1x goed en dan weer 1x onbekend (ik kan mezelf hier niet uitsluiten) en dan weer helemaal weg.
Heeft iemand daar een verklaring voor?

Bijgesloten bestand(en)


Diana Mod 35 .177 en 2x .22
Diana Mod 23 .177

Opknappen van binnenuit: een lelijke buks die goed schiet geeft me nu ook al plezier.

#5 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 212
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 12 juli 2020 - 17:49

Zit je kijker nog op dezelfde plek? door de terugslag kan deze weleens verschuiven als ie niet 100% vast zit.
Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78
BSA Supersporter 4,5

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#6 Gebruiker is offline   FvdM Icoon

 • Gebruiker
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 5
 • Lid geworden: 03-mei 20
 • Location:Endhoven

Gepost 12 juli 2020 - 18:04

K9

FX Dreamline Tactical 0.25
JSB Exact King
Scope: Optisan EVX 6-24x50
Afstand: 20 m
Punten: 210
Zittend voor ondersteund op bipod , buiten

.
Bijgesloten Plaatje
FX Dreamline Tactical 0.25
Optisan EVX 6-24x50

Weihrauch HW50 0.177
3-9x50

#7 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1184
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 12 juli 2020 - 22:24

Ik heb mijn kaarten nog niet geschoten (misschien deze week) maar het val mijn wel op dat de punten telling nog niet helemaal goed bekend is bij sommige mensen? Of licht dat aan mijn :( Vooral D3c gaan er soms wel eens mensen de mist in lijkt het. En ja er zitten ook twijfelgevallen tussen, maar soms denk ik ook ..... En het is geen kritiek of zo, hoor. En ze zouden ook naar geteld worden, maar het lijkt mij allemaal extra werk voor de teller :)

D3a) Wanneer de inslag binnen de 5 punten ring of deze ring heeft geraakt en schot valt volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 5 punten.
D3b)Wanneer dit niet het geval is, maar schot valt wel volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 3 punten.
D3c) Is de ring geraakt of valt het schot erbuiten, dan worden geen punten toegekend voor dat target.
In beheer:
Diana mod 24 (4,5mm)
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)
Haenel 310-9 (4,4mm)
The Gat (4,5mm)

#8 Gebruiker is offline   Gerhard PreciesMis Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 244
 • Lid geworden: 07-augustus 18
 • Location:Schuinesloot

Gepost 13 juli 2020 - 11:28

Bekijk Post BenBrok, op 12 juli 2020 - 12:12, zei:

Welnu, mijn eerste deelname. (en aansluitend meteen een vraag, natuurlijk)

K7

Diana 35 .22
CVLife 3-9x40
Vergroting: 4
JSB Exact Jumbo
Afstand 19 m

102


Tot aan het elfde schot ging het aardig en dan ineens is de hoogte fout, nog 1x goed en dan weer 1x onbekend (ik kan mezelf hier niet uitsluiten) en dan weer helemaal weg.
Heeft iemand daar een verklaring voor?


Goedemiddag Ben,

eerder heb ik ook zoiets gehad met een HW30 en een HW50.
Bij de HW50 werd de afwijking steeds iets groter, opvallend was dat de stapjes steeds even groot waren (ong 2 cm). De eerste keer geef je jezelf de schuld maar als je dan 2 schoten verder compleet van de kaart bent Geposte afbeelding is er iets anders aan de hand. Aandraaien van de kolfbouten heeft bij de HW50 het probleem opgelost...
De HW30 staat onder verdenking van loopvergrendeling die soms net anders sluit, de afwijking van 3 cm (zie kaart K6 vorige maand van mij) is nog niet terug geweest met bewust en bedachtzaam de loop terug doen... Maar dit kan nog steeds gewoon toeval zijn.


met groet,
Gerhard
plezier in schieten is bij ons, al dan niet omgekeerd, evenredig aan afstand in de groepen,

Weihrauchs, Bavaria en Grothaus
Allemaal met een veer

#9 Gebruiker is offline   Jackwoodenshoe Icoon

 • Schutter
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 46
 • Lid geworden: 12-december 15
 • Location:Weert

Gepost 13 juli 2020 - 19:46

Ook deze maand weer een kaart geschoten. Helaas twee grandioze missers maar verder wel tevreden. Blijft lastig om steeds dezelfde “kijk” te hebben door die budget-kijker en daaraan wijt ik dan ook die missers. Want het kleinste target wordt wel feilloos geraakt dus aan de buks ligt het zeker niet.
						

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje

Deze post is bewerkt door Jackwoodenshoe: 13 juli 2020 - 19:47


#10 Gebruiker is offline   Rik60 Icoon

 • Schutter 2e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Elite members
 • Posts: 521
 • Lid geworden: 25-januari 15
 • Location:De Ronde Venen

Gepost 17 juli 2020 - 18:26

Hedenavond heb ik geschoten voor de K8.

Rik60 - K8
284 Punten
10 Meter
Daystate Huntsman .177
H&N FTT .177
Hawke Sport 3x9x40 op 6x
Opgelegd (Vanguard) zittend aan tafel.
Foto van mijn gebruikte combo bijgevoegd.

Bijgesloten Plaatje
Bijgesloten Plaatje

#11 Gebruiker is offline   rvl Icoon

 • Schutter lange afstand+
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 166
 • Lid geworden: 09-maart 19
 • Location:Helmond

Gepost 18 juli 2020 - 16:17

Dit keer geschoten bij een kameraad van me. Kon kiezen uit een Diana 48, Weihrauch HW90 of HW50s.
Daar ik met dipoter wilde schieten heb ik de HW50s gekozen.
Was even vergeten hoe heerlijk die Rekord trigger ook alweer was!

Vanaf schiettafel, ondersteund op rijstzak, afstand 12mtr. Pellet is de JSB Exact Jumbo RS in 5.5mm
Beste score tot nu toe! 236 punten. Denk dat dat komt omdat ik de mouches nu beter zie!

Bijgesloten Plaatje
Do not dispice the snake for having no horns, fot who it's to say, it will not become a dragon?

Walther LGV 'Olympia' 4.5mm
Weihrauch HW60J .22lr

#12 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 212
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 19 juli 2020 - 19:50

Bekijk Post BenBrok, op 12 juli 2020 - 12:12, zei:

Welnu, mijn eerste deelname. (en aansluitend meteen een vraag, natuurlijk)

K7

Diana 35 .22
CVLife 3-9x40
Vergroting: 4
JSB Exact Jumbo
Afstand 19 m

102


Tot aan het elfde schot ging het aardig en dan ineens is de hoogte fout, nog 1x goed en dan weer 1x onbekend (ik kan mezelf hier niet uitsluiten) en dan weer helemaal weg.
Heeft iemand daar een verklaring voor?Ik heb de punten telling tot nu toe gedaan, ik weet niet hoe je geteld hebt, maar niet volgens de punten telling die we hanteren. Zoals aartmans al aangegeven heeft:

D3a) Wanneer de inslag binnen de 5 punten ring of deze ring heeft geraakt en schot valt volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 5 punten.
D3b)Wanneer dit niet het geval is, maar schot valt wel volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 3 punten.
D3c) Is de ring geraakt of valt het schot erbuiten, dan worden geen punten toegekend voor dat target.

Ik kom hiermee op 57 punten voor BenBrok.
Voor FvdM kom ik op 180.

Hoe ik daaraan kom kun je zien in het bijgevoegde blad, welke de basis wordt voor de nieuwe punten telling bladen.

Bijgesloten bestand(en)


Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78
BSA Supersporter 4,5

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#13 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • Scherpschutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 212
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 19 juli 2020 - 20:00

Hierbij mijn eerste 3 inzendingen:

GAMO PR-45
Exite Econ 2 4,5
7 meter
K1
136 punten
Vrij Staand
Geposte afbeelding

BSA Supersporter
Exite Econ 2 4,5
7 meter
K6
91 punten
Vrij Staand
Geposte afbeelding

Norconia QB78
H&N FTT 5.52
7 meter
K8
162 punten
Voor opgelegd
Geposte afbeelding
Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78
BSA Supersporter 4,5

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#14 Gebruiker is offline   Erwin Big Bore Icoon

 • Gebruiker
 • Pip
 • Groep: Approved Members
 • Posts: 29
 • Lid geworden: 01-november 18
 • Location:Schmitten, Duitsland

Gepost 26 juli 2020 - 11:27

Juli-kaart.
K8, 10 meter, 263 punten.
Zittend, voor opgelegd.

Happy shooting!

Bijgesloten Plaatje


#15 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • Schutter 1e klas+
 • Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1184
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 26 juli 2020 - 17:14

K6
Buks:HW97k
Pellet: JSB Exact diabolo 4,5mm
Scope: Hawke Vantage 4-12x40 AO
Houding: Zittend-voorhout opgelegd
afstand: 10 meter
Punten: 266


K8
Buks: hammerli ar20 ft
Pellet: JSB Exact diabolo 4,5mm
Scope: Hawke 3-9x50
Houding: Zittend-voorhout opgelegd
afstand: 10 meter
Punten: 284

K9
Buks: BSA Lonestar
Pellet: JSB Exact king 6.35
Scope: Delta optical titanium 4,5-30x50
afstand: 19 meter
Houding: Zittend-voorhout opgelegd
Punten: 284

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje
 • Bijgesloten Plaatje
 • Bijgesloten Plaatje

In beheer:
Diana mod 24 (4,5mm)
Hammerli AR-20 FT .177 (4,5mm)
BSA Lonestar .25 (6,35mm)
Artemis cp1-m .22 (5,5mm)
Weihrauch HW97k (4,5mm)
Haenel 310-9 (4,4mm)
The Gat (4,5mm)

 • (3 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Je kunt niet antwoorden op deze topic

1 Gebruiker(s) lezen dit topic
0 gebruikers, 1 gasten, 0 anonieme gebruikers