Luchtbuks.net: Luchtbuks.net - Hét forum en informatiebron voor luchtschietend Nederland

Ga naar inhoud

 • (2 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Dit topic is gesloten

Artic April Pellet in je bil

#1 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • schutter eersteklas
 • Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 270
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 01 april 2021 - 18:57

Beste Allen,

Hier start de nieuwe maand van de ARTIC. Het regelement volgt:

Spelregels 6e versie:

A) Algemene regels
A1) Tijdens het meedoen aan deze competitie dient de schutter zich te allen tijde te houden aan de lokale wet- en regelgeving.
A2) Materiaalvereisten: Alleen voor luchtwapens, verder vrij, zie “B) klasses”.
A3) Richtmiddelen, zie “B) klasses”.
A4) Houding: vrij
A5) Kaliber: vrij
A6) Mondingsenergie: zie “B) klasses”.
A7) Wapenondersteuning: vrij, met uitzondering van constructies waarbij het wapen volledig gefixeerd is. *Stelregel: indien het wapen opgesteld is en de schutter neemt afstand van de schietstand en de ondergrond/ondersteuning van het wapen zou worden gekanteld, dan mag het wapen onder geen beding onder een hoek van meer dan 45° in iedere richting uit zichzelf gepositioneerd blijven t.o.v. de ondergrond/ondersteuning waarop het wapen geplaatst is.
A8) Afstand A8a) Afstand trekker tot doel: zie B1),
A8b) er kan bij de puntentelling een correctiefactor worden toegepast, zie F2) A8c) de afstanden worden op de hele meters afgerond.
A9) Locatie: vrij
A10) Wedstrijdtijd: maximaal 1 maand, t.w.: de maand waarin de te schieten kaart wordt bekend gemaakt.
A11) Inschrijven: niet nodig, als je wilt meedoen dan maak je een foto van je geschoten kaart en je combo en levert deze in.
A12) Bij onreglementair handelen volgen er sancties volgens “H) Sancties”

B) Klasses
B1) De schutter kan zich inschrijven in de onderstaande klasses, met in acht neming van de minimale en maximale afstanden:
K1: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, zonder vergrotend richtmiddel; 5 t/m 10 meter
K2: alle pistolen (muv match pistolen) en kermisgeweren, met vergrotend richtmiddel; 5 t/m 15 meter
K3: Matchpistolen (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K4: Matchgeweren (4,5 mm, 7,5J) zonder vergrotend richtmiddel 5 t/m 10 meter
K5: veerbuks zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K6: veerbuks met vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K7: veerbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter (indien in
K9: factor 1,35)
K8: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks, met of zonder vergrotend richtmiddel 7 t/m 14 meter
K9: PCP geweer, CO2 geweer en pompbuks met vergrotend richtmiddel 15 tot 100 meter
B2) Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het zijn dat er klasses gecombineerd worden, wegvallen of bijkomen.
B3) Bij twijfel over de klasse bepaalt de organisatie de klasse.

C) De Kaart
C1) Formaat: A4, wordt aangeleverd in PDF en dient op ware grootte te worden uitgeprint.
C1a) Een controle meetbalk van 10 cm zal op de kaart staan.
C1b) Bij twijfel over de printgrootte kan de organisatie om bewijs vragen.
C2) Targets: 15 targets van 50 mm met in elk target een ronde mouche die in diameter varieert van 2 tot 26 mm.
C2a) Bij ieder target staat het aantal punten.
C2b) De plaatsing van de mouche is niet per definitie in het center, dit kan verschillen per maand.
C2c) De volgorde van mouchegrootte met bijbehorende puntentelling kunnen per wedstrijd veranderen.
C2d) De uitlijning van de targets blijft gedurende het toernooi ongewijzigd.
D) Kaarttelling
D1) Bij het bekend maken van de maandelijkse kaart wordt ook het aantal te raken targets bekend gemaakt.
D2) Er mogen niet meer schoten op de totale kaart, dus het gehele A4-tje, te zien zijn dan het aantal te raken targets.
D2a) Bij Ieder schot dat teveel geschoten is op de kaart, komen de corresponderende hoogste scores van die kaart te vervallen.
D3) Bij ieder target staat een puntenaantal. Dit puntenaantal wordt alleen toegekend wanneer de inslag de mouche in dit target heeft geraakt. Er is een maximum van 284 punten te halen.
D3a) Wanneer de inslag binnen de 5 punten ring of deze ring heeft geraakt en schot valt volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 5 punten.
D3b)Wanneer dit niet het geval is, maar schot valt wel volledig binnen de buitenste ring van het target, dan telt deze voor 3 punten.
D3c) Is de ring geraakt of valt het schot erbuiten, dan worden geen punten toegekend voor dat target.
D3d) Ieder target mag maximaal 1 inslag bevatten. Bij meer dan 1 inslag wordt de laagste score geteld.
D4) bij twijfel volgt voordeel schutter.

E) Inleveren kaart
E1) De kaart dient ingeleverd te worden in de maand waarin deze is gepubliceerd.
E1a) op basis van “eer en geweten”
E1b) 1 kaart per deelnemer per wedstrijd per klasse
E1c) maak een duidelijke foto van je kaart en van je combo en post deze in het speciale topic of stuur deze toe via mail
E1d) er mag maximaal 1 kaart in iedere klasse worden geschoten (dus niet meerdere kaarten schieten en de beste inleveren).
E2)De schutter dient zelf op de kaart en in de post minimaal te vermelden:
E2a) het aantal getelde punten, de eventueel teveel geschoten punten moeten er al van zijn afgetrokken.
E2b) afstand
E2c) klass

F) Puntentelling en klassering
F1) De organisatie controleert het inleveren van de kaart steekproefsgewijs.
F2) Afstandcorrectie
F2a) Er zullen correcties op de punten worden toegepast, deze correcties zijn afhankelijk van de afstand. De formule is als volgt: eindscore = punten op de kaart + (afstand correctiefactor) - 1
F2b) correctiefactoren: K1 1,5 K2 1,5 K3 1,19 K4 1,19 K5 1,5 K6 0 K7 1,30 K8 met vergroting 0 K8 zonder vergroting 1,34 K9 1,19
F3) de organisatie bepaalt de eindtelling.
F4) Wedstrijdklassering
F4a) De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend. degene met de meeste punten krijgt 43 punten degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten etc.
F4b) Indien een of meerdere schutters dezelfde punten op de kaart hebben behaald, zal er een rangorde worden aangehouden op basis van moeilijkheid: 1e – afstand: verder = moeilijker 2e – locatie: buiten = moeilijker 3e – ondersteuning: vrij = moeilijkst, ondersteund = makkelijker 4e – houding: staand = moeilijkst, zittend = makkelijker, liggend = makkelijkst Als dit geen uitsluitsel biedt, volgt er een gedeelde plaats. De schutter die erna komt moet de gedeelde plaatsen boven zich dulden en krijgt de punten zoals deze zouden zijn indien de bovenstaande schutters die de plaats delen, geen gedeelde plaats zouden hebben.
F5) Bekendmaking wedstrijduitslag De uitslag van de wedstrijd zal in de maand erna worden bekend gemaakt, evenals de tussenstand. Hierbij wordt gestreefd dit zo spoedig mogelijk te doen nadat de wedstrijd is geschoten.
F6) Correspondentie omtrent individuele puntentelling, klachten, meningsverschillen etc. dient plaats te vinden door persoonlijk contact en niet openbaar.
Wedstrijdklassering:
De punten worden onder de beste 43 schutters verdeeld, vanaf nr. 44 worden geen punten meer toegekend.
degene met de meeste punten krijgt 43 punten
degene met de een na meeste punten krijgt 42 punten
degene met de twee na meeste punten krijgt 41 punten
etc.

G) Het kampioenschap
G1) Duurt 8 maanden, dus 8 kaarten.
G2) 5 beste wedstrijdklasseringen tellen mee.

H) Sancties
H1) Niet of onvoldoende ingevulde kaarten worden behandeld als niet ingeleverd.
H2) Te laat inleveren betekent niet ingeleverd.
H3) Als blijkt dat een schutter willens en wetens d.m.v. onreglementair handelen een kaart inlevert, volgt diskwalificatie voor die wedstrijd. Onder onreglementair handelen wordt onder andere verstaan, maar beperkt zich niet tot:
H3a) het op foute grootte uitprinten van de kaart,
H3b) het manipuleren van de kaart anders dan het zelf inkleuren van de transparante mouches op de daartoe geëigende kaart,
H3c) het niet correct opstellen van het wapen volgens A7,
H3d) het foutief noteren van de afstand,
H3e) het foutief noteren van de klasse,
H3f) het niet voldoen aan de vraag van de organisatie om enig bewijs te leveren,
H3g) het niet voldoen aan de materiaal eisen,
H3h) indien noodzakelijk besluit de organisatie andere en/of aanvullende sancties te heffen. H4) Na 2 diskwalificaties volgt uitsluiting van verdere deelname aan het kampioenschap.


Druk-, typ- en zetfouten voorbehouden.

De Kaarten vinden jullie in bijlage, het is nu 1 PDF met alle kleuren kaarten er in, dus let op dat je niet jezelf scheel aan het printen bent.

Suggesties voor nieuwigheden zijn natuurlijk altijd welkom.

Veel schiet ende knalplezier!

LET OP, ER ZITTEN WEER AFWIJKENDE DOELEN BIJ, ZOALS ALTIJD LEVERD HET KLEINSTE DOEL DE MEESTE PUNTEN OP.

Bijgesloten bestand(en)


Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78
BSA Supersporter 4,5

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#2 Gebruiker is offline   Arend1989 Icoon

 • Groep: Approved Members
 • Posts: 12
 • Lid geworden: 23-maart 21
 • Location:Sappemeer

Gepost 03 april 2021 - 13:04

Misschien ook maar eens meedoen!

Vraagje; als ik die kaart bekijk, staan niet bij elke target een puntenaantal. Hoe werkt dit? En moet ik bij elk van de 15 targets gewoon op de kleinste cirkel richten? Dat is me dus nog niet helemaal duidelijk :)
Lijstje met hele dure buksen
Streep door hele dure buksen die ik niet heb


Inspiratievolle uitspraak
"Arend is zó lui, als er een WK lui-zijn zou bestaan, zou hij 4e worden zodat 'ie de medaille niet op hoefde te halen.

#3 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • schutter eersteklas
 • Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 270
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 04 april 2021 - 03:31

Het is inderdaad zo dat de kleine cirkel het meeste punten oplevert, die punten staan ook bij elk doel.
dan zij er doelen die een iets grotere cirkel hebben, als je die cirkel raakt en de kleinste en grootste niet, dan levert die ook punten op en die staan er bij vermeld. dit is echter niet bij alle doelen aanwezig.
raak je die ook niet, maar ben je wel binnen de grootste lijn, zonder die te raken, dan levert die 3 punten op.

Als je een foutje maakt bij de punten telling is er nog geen man overboord, ik moet toch de punten ingeven, dus dan zie ik die , meestal, wel.
Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78
BSA Supersporter 4,5

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#4 Gebruiker is offline   Arend1989 Icoon

 • Groep: Approved Members
 • Posts: 12
 • Lid geworden: 23-maart 21
 • Location:Sappemeer

Gepost 06 april 2021 - 15:26

Super, dank. Moet je van tevoren al weten welke klasse? Of geef ik dat door tijdens het inleveren van de kaart?
Lijstje met hele dure buksen
Streep door hele dure buksen die ik niet heb


Inspiratievolle uitspraak
"Arend is zó lui, als er een WK lui-zijn zou bestaan, zou hij 4e worden zodat 'ie de medaille niet op hoefde te halen.

#5 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • schutter eersteklas
 • Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 270
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 07 april 2021 - 17:16

Dat kun je op de kaart invullen. Je kunt in elke klasse 1 keer meedoen.
Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78
BSA Supersporter 4,5

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#6 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • lange afstand schutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1357
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 10 april 2021 - 15:44

De kaart voor de K6 weet ik niet of de punten goed geteld zijn, als je hier nog even voor wil kijken RobbyG :)

K6
Buks:HW97k
Pellet: Krale platkop 4,5mm
Scope: Hawke Vantage 4-12x40 AO
Houding: Zittend-voorhout opgelegd
afstand: 10 meter
Punten:266

K8
Buks: hammerli ar20 ft
Pellet: Krale platkop 4,5mm
Scope: Hawke 3-9x50
Houding: Zittend-voorhout opgelegd
afstand: 10 meter
Punten: 284

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje
 • Bijgesloten Plaatje

Deze post is bewerkt door Aartmans: 10 april 2021 - 15:50

In beheer:
Diana mod 24 .177(4,5mm)
Hammerli AR-20 FT .177(4,5mm)
BSA Lonestar .25(6,35mm)
Artemis cp1-m .22(5,5mm)
Weihrauch HW97k .177(4,5mm)
Haenel 310-9 (4,4mm)
The Gat .177(4,5mm)
FX Wildcat MKIII Sniper .22(5,5mm) in bestelling

#7 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • schutter eersteklas
 • Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 270
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 16 april 2021 - 11:18

Hier zijn ze dan, mijn inzendingen:

K1
Webley VMX 4,5
GAMA Magnum pro
79 punten op 7 meter

Geposte afbeelding

K9
Norconia QB78
H&N Excite Plinker 5.5(fout opgeschreven)
3x vergroting op 15 meter
175 punten

Geposte afbeelding
Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78
BSA Supersporter 4,5

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#8 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • schutter eersteklas
 • Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 270
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 16 april 2021 - 11:21

Bekijk Post Aartmans, op 10 april 2021 - 16:44, zei:

De kaart voor de K6 weet ik niet of de punten goed geteld zijn, als je hier nog even voor wil kijken RobbyG :)


Bij de 16 heb je het 2e rondje niet geraakt, dus zit je in het 3 punten gebied in plaats van 10. Wel dapper op de 19 en 20 hoor, als ik het probeer kan ik net zo goed meteen naast schieten:)
Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78
BSA Supersporter 4,5

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#9 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • lange afstand schutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1357
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 16 april 2021 - 11:58

Bekijk Post RobbyG, op 16 april 2021 - 12:21, zei:

Bij de 16 heb je het 2e rondje niet geraakt, dus zit je in het 3 punten gebied in plaats van 10.

Ik zie het nu ook :D Was eigenlijk ook wel goed te zien :)
In beheer:
Diana mod 24 .177(4,5mm)
Hammerli AR-20 FT .177(4,5mm)
BSA Lonestar .25(6,35mm)
Artemis cp1-m .22(5,5mm)
Weihrauch HW97k .177(4,5mm)
Haenel 310-9 (4,4mm)
The Gat .177(4,5mm)
FX Wildcat MKIII Sniper .22(5,5mm) in bestelling

#10 Gebruiker is offline   Aartmans Icoon

 • lange afstand schutter
 • Pip Pip Pip Pip
 • Groep: Experts
 • Posts: 1357
 • Lid geworden: 20-april 12
 • Location:Harderwijk

Gepost 19 april 2021 - 16:27

Met mijn AR20ft de K9 geprobeerd, en dat het iets beter had gekund? ja, maar he het gaat :D Ik hoop dat ik in Mei de K9 met de FX kan doen.

K9
Buks: hammerli ar20 ft
Pellet: JSB 4,5mm
Scope: Hawke 3-9x50
afstand: 19 meter
Houding: Zittend-voorhout opgelegd
Punten: 234

Maar ik heb nog wel een vraagje, maakt het nog verschil of ik op 15m zit of op 19m?? het is alle bij K9. (wat punten bedoel ik dan) Want de AR schiet dan wel lekker, maar 19m is toch nog wel een eindje. En 4 meter minder zou zomaar meer punten kunnen zijn, als de factor 1,35 in bij de gevallen is :D :D

Bijgesloten miniatuur

 • Bijgesloten Plaatje

In beheer:
Diana mod 24 .177(4,5mm)
Hammerli AR-20 FT .177(4,5mm)
BSA Lonestar .25(6,35mm)
Artemis cp1-m .22(5,5mm)
Weihrauch HW97k .177(4,5mm)
Haenel 310-9 (4,4mm)
The Gat .177(4,5mm)
FX Wildcat MKIII Sniper .22(5,5mm) in bestelling

#11 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • schutter eersteklas
 • Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 270
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 20 april 2021 - 12:00

Ik tik hem straks na het werk even voor je in, dan weten we het zo😀👍
Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78
BSA Supersporter 4,5

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#12 Gebruiker is offline   RobbyG Icoon

 • schutter eersteklas
 • Pip Pip
 • Groep: Serious Members
 • Posts: 270
 • Lid geworden: 21-augustus 15
 • Location:Roosendaal

Gepost 27 april 2021 - 15:48

15 meter geeft eindscore 258, 19 meter geeft eindscore 266, dus het tikt best wel aan. Stel dat je op de schietbaan 50m schiet, zou het op 338 uitkomen.
Gamo Coyote 5,5
Gamo Pr-45
Diana 6
Norconia QB78
BSA Supersporter 4,5

Hammerli hunterforce 900
Baikal mp-61


Met schieten alleen red je het niet, ze moeten ook nog zwemmen.

#13 Gebruiker is offline   RobRos Icoon

 • afstand schutter
 • Pip Pip Pip
 • Groep: Elite members
 • Posts: 559
 • Lid geworden: 26-september 14
 • Location:Berkenwoude

Gepost 27 april 2021 - 21:15

Bekijk Post RobbyG, op 04 april 2021 - 04:31, zei:

Het is inderdaad zo dat de kleine cirkel het meeste punten oplevert, die punten staan ook bij elk doel.
dan zij er doelen die een iets grotere cirkel hebben, als je die cirkel raakt en de kleinste en grootste niet, dan levert die ook punten op en die staan er bij vermeld. dit is echter niet bij alle doelen aanwezig.
raak je die ook niet, maar ben je wel binnen de grootste lijn, zonder die te raken, dan levert die 3 punten op.

Als je een foutje maakt bij de punten telling is er nog geen man overboord, ik moet toch de punten ingeven, dus dan zie ik die , meestal, wel.


Misschien niet de eerste die dit vraagt, Robby
maar de cijfers 10, 12,13,14,......20, 22, 24,26, 28, 30. zijn dus de punten voor het kleinste cirkeltje in dat betreffende doel.
Dus het kleine cirkeltje van Nr. 12 (5 mm meet ik)
en het kleine cirkeltje van Nr. 19 (5 mm meet ik)
en het kleine cirkeltje van Nr. 20 (5 mm meet ik)
leveren je dus 12 punten , 19 punten en 20 punten op. Terwijl het eigenlijk alle drie een 5mm doel is. Geposte afbeelding
nr 16 is 2mm en nr. 30 is ook 2mm, Dat wordt mikken of geluk hebben... Geposte afbeelding

Grappig bedacht. Een leuke uitdaging.Geposte afbeelding
Ik ga in de maand mei eens meedoen. (Ik moet nog wel een doos prepareren want ik heb geen kogelvanger van A4 formaat.)
Groeten, Rob.

Deze post is bewerkt door RobRos: 27 april 2021 - 21:18

HW97K (16J)
Air Arms S400 (16J) met Athlon Talos BTR 4-14x44 APLR2
Lucht-Pistool FWB LP 65
Lucht-Pistool Alpha-Proj PCP.

#14 Gebruiker is offline   bert1986 Icoon

 • Groep: Approved Members
 • Posts: 36
 • Lid geworden: 01-mei 20
 • Location:W-VL Belgie

Gepost 27 april 2021 - 21:15

Mijn deelname voor K1:
Wapen: HW40 zonder scope
Pellet: 4.5mm RWS Diabolo Basic
Afstand: 5m
Houding: zittend, voor opgelegd, buiten
Punten: 114
Mvg, Bert
Bijgesloten Plaatje
Weihrauch HW77
Weihrauch HW30S
Weihrauch HW40 PCA
Gamo Roadster IGT 10x Gen2
Gamo AF-10

#15 Gebruiker is offline   bert1986 Icoon

 • Groep: Approved Members
 • Posts: 36
 • Lid geworden: 01-mei 20
 • Location:W-VL Belgie

Gepost 27 april 2021 - 21:18

En ook nog mijn deelname voor K5:
Wapen: HW30S zonder scope
Pellet: 4.5mm RWS Diabolo Basic
Afstand: 7m
Houding: zittend, voor opgelegd, buiten
Punten: 215
Mvg, Bert
Bijgesloten Plaatje
Weihrauch HW77
Weihrauch HW30S
Weihrauch HW40 PCA
Gamo Roadster IGT 10x Gen2
Gamo AF-10

 • (2 Pagina's )
 • +
 • 1
 • 2
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Dit topic is gesloten

1 Gebruiker(s) lezen dit topic
0 gebruikers, 1 gasten, 0 anonieme gebruikers